Blog

 

Před lineárním časovým bodem začátku meditace zelené světlo Archanděla Rafaela, proběhlo nějaké hloubkové léčení lidstva.

Mistrovství "sebe", sjednocení polarit v sobě, ukotvení Jednoty v individualizovaném vědomí až do fyzického těla. To je fyzický vzestup, to je kosmický experimentální proces, kterým nyní na Zemi procházíme. Je to z-vládnutí mysli a podvědomí. Je to plné spojení s Vyšším já, je to uvolnění a alchymická přeměna starých a těžkých energií, abychom...