Šakti Dance

Volám bytosti, muže i ženy, které znají svou sílu a vědí, jak pracovat s tělem a energií, abychom se začali fyzicky setkávat v tanci Šakti energie a stahovat tak Světlo na Zemi. Pro tyto slavnostní chvíle nabízím Živý Prostor a moje působení v něm.
Tato setkání nejsou seminářem a nejsou ani terapeutickou skupinou. Jde o to, že každý z nás pracuje tak, jak je veden, a přitom ve skupině. Pokud vnímáte, že se vás toto volání dotýká, přijeďte za námi do Brna. V rámci tance a pohybu fyzických těl můžeme znásobit množství Světla, které vstoupí na Zemi a do Země. I uprostřed velkého města, a zejména tam, je Světlo třeba.
Šakti Dance je zdarma, je samozřejmě možné přispět finančně či jinak hmotně k vylaďování Živého Prostoru. S sebou je možno vzít si pomůcky a doplňky, se kterými jste vedeni pracovat - krystaly, svíčky, oděv.
Nejbližší setkání se bude konat................ Není třeba se přihlašovat.
Šakti Dance je plynoucí skupina otevřená i mužům, pokud se, milovaní muži, necítíte zúčastnit se fyzicky, největším darem pro tančící Šakti je důvěra muže v to, že ona ví, že právě teď je přes ni konáno.
I.