Konzultace

Je mi ctí osobně se setkat s těmi, kteří našli odvahu učinit velké kroky na cestě do středu, do středu sebe, do Srdce, a nalézt tam bohatství a hojnost všeho, co má přes nás být vytvořeno. V souladu s energiemi, které jdou přese mě, a s laskavou i přísnou výukou i ochranou dalších světelných bytostí, poskytuji konzultace a vedu osobní setkávání.

Během setkání nepoužívám žádnou techniku, žádné dané postupy, nesbírám ani nevystavuji žádné certifikáty.

Já Jsem certifikátem Lásky a ta působí živě, bez předpokladů, předsudků, konstrukcí. Působím fyzickým bytím ve vysoké vibraci.

Samotná moje práce je darem, není placená, placený je můj čas jako ta část mojí multidimenzionální bytosti, která je vnořená do 3d.

Uvedená cena 1000,- Kč za hodinu nebo za jedno téma, pokud jde o mailovou konzultaci, je orientačním bodem pro mysl. Záleží na tom, nakolik je kdo ochoten se obdarovat.

Setkání u nás v domě, na zahradě nebo jinde lze domluvit mailem (i přes kontaktní formulář) nebo přes mobil, ev. WhatsApp.


Skype spojení

Můžeme se také spojit přes Skype. Najdete mě pod Skype jménem ivana.kotaskova nebo Iva Kotásková. Cena za skypovou hodinovou konzultaci  je 777,-Kč.