Možnost konzultací a sdílení zdarma. Platbu nepožaduji ani neodmítám.

Konzultace

Je mi ctí osobně se setkat s těmi, kteří našli odvahu učinit velké kroky na cestě do středu, do středu sebe, do Srdce, a nalézt tam bohatství a hojnost všeho, co má přes nás být vytvořeno. V souladu s energiemi, které jdou přese mě, a s laskavou i přísnou výukou i ochranou dalších světelných bytostí, poskytuji konzultace a vedu osobní setkávání.

Během setkání nepoužívám žádnou techniku, žádné dané postupy, nesbírám ani nevystavuji žádné certifikáty.

Já Jsem certifikátem Lásky a ta působí živě, bez předpokladů, předsudků, konstrukcí. Působím fyzickým bytím ve vysoké vibraci.

Samotná moje práce je darem, není placená, placený je můj čas jako ta část mojí multidimenzionální bytosti, která je vnořená do 3d.

Cena 777,- Kč za hodinu.

nebo 333,- za jedno téma, pokud jde o mailovou konzultaci.


Osobní výklad z karet (písemný)

Krátké nahlédnutí do aktuálních energií spojením s kartami může mnohé ukázat a otevřít. Pracuji s různými druhy karet, tarotovými i výkladovými, bez předem daných postupů a výkladových vzorců. Cena za výklad v trvání cca 45 minut (včetně písemného shrnutí) je 369,- Kč. Při psaní a spojení s kartami dostávám ucelené informace, proto vhledy odevzdávám psanou formou. Ideálním prostředkem je tedy e-mail.


Skype spojení

Můžeme se také spojit přes Skype. Najdete mě pod Skype jménem ivana.kotaskova nebo Iva Kotásková. Cena za skypovou hodinovou konzultaci  je 444,-Kč.