Konec New Age-Ezo-Guru světa

14.06.2020

Všechno je jinak v 2020. Trénink skončil. Prosincovou slunovratovou bránou jsme opustili cvičiště a lednovou konjunkcí Pluta a Saturna jsme plnou rychlostí vběhli přímo do vzestupové fáze č.2.

Všechno se třese, někde radostí, někde strachy, všechno se děje teď a včera je Nikdy. Pro první vlnu vzestupu už není cesta zpět a není ani cesta tam, je jen sled bodů Přítomnosti teď teď teď teď... Od únorových dvojkových bran a zejména od jarní rovnodennosti se každý probuzený ukazuje v takové vibraci, v níž právě je. Bez masek (hahaha) a letitých ezo-makeupů.

Pokud jsme opravdu v sobě integrovali dualitu, pak přestávají fungovat spirituální berličky a většina tzv. učení. Pokud se stále snažíme je aplikovat v energiích, v nichž nyní jsme, prostě jsme nepochopili princip jejich fungování. Většinou to jsou/byly nástroje pracující ve 4d, čili dualitní dimenzi, jakkoli sjednoceně se mohly tvářit.

Možná jste si, jako já, všimli, že zmizelo mnoho bytostí vykládajících karty, zejména tarot. Teď skutečně nemluvím o Jolandách a jim podobných osobách s astrálně smluvně zajištěnými "dovednostmi", které frčí na 4d časové ose nevědomosti. Myslím tím vysokovibrační bytosti plně spojené se Zdrojem, které přes karty komunikovaly se svým Vyšším Já. I moje tarotové karty leží na oltáři a já vůbec necítím tah jít si s nimi hrát, jako jsem dělávala donedávna. Tarot, milovaní, nerezonuje s energií Nové země, tarotové symboly nemohou dosáhnout do dimenze jednoty (a nemluvím o tarotu temného mága A.C., který nerezonuje se životem vůbec a naopak donedávna sváděl čistou energii do temných sítí). Mnozí však vytvořili nad-herné nové karetní sady na tarotovém základě, které ovšem pracují se zcela novými principy. A je samozřejmě mnoho druhů karet, které teprve TEĎ otevírají další a další dimenze, pro mě třeba delfíni a velryby (6d-9d stvoření).

Astrologické předpovědi pracují s tím, že určitá seskupení hvězdných těles i samotná hvězdná i planetární tělesa tvoří určité energie a my jsme pod jejich vlivem. A měli bychom být opatrní na to a tamto a využít to a tamto. Z pohledu sjednoceného vědomí se v tom nějak nemůžu vyznat a tuším, že se to po mně ani nechce. Jednak tato "tělesa" jsou živoucí bytosti v projevu planety, hvězdy, slunce, jednak jsou multidimenzionální. Čili pokud se na ně díváme ze 4.dimenze, ukazují nám čtvrtou dimenzi. Ovšem z pohledu 5d a výše vidíme úplně jiné obrazy. Už jsem psala o zneužitém Saturnu, který ve 4d emituje přes Měsíc nízkofrekvenční energie. V 5d je ale Saturn mocnou bytostí spojenou s řádem a spirituální disciplínou, tedy božskou mužskou energií, alespoň tak ho vnímám. My jsme mocné tvořitelské bytosti v humanoidním projevu, v tom je jediný rozdíl. Navíc astrologie, která plní youtuby i weby, je většinou geocentrická, jen málo astrologů pracuje s heliocentrickým pohledem. A co teprve Zdrojo-centrický pohled! Pak pohled i (mluvený či psaný) projev sjednoceného astrologa je třpytivým balzámem pro duši.

Smrt a karma je 3d/4d koncept. Smrtí život končí a/nebo smrtí život nekončí a musíš ve hmotě na sobě pracovat, abys dosáhl nirvány, to je heslo k nebeské bráně. Mezitím se toho hodně naučíš a tvoje duše bude obohacena. No tak toto, drazí, je opravdu temná agenda, která vede jenom zpět do karmického kolečka. Mysl jistě namítne, že tu byli (a skutečně byli) jedinci, kteří vibračně prostě přesáhli celou 4d a elegantně prošli všechny karmické komise a osvobodili se. Tyto bytosti už byly vysokovibrační, když na Zemi přišly a jejich úkolem, který ze skutečné svobodné vůle přijaly, bylo připravit energetickou platformu pro Teď. Teď jde ovšem o něco zcela jiného. Vzestupujeme jako lidstvo, jako celek, jako jeden organismus, nejde o žádné osvobození jedince a vý-let do nirvány. Přišli jsme sem vědomě, abychom jako celek se Zdrojem spojených jedinců pracovali na zvýšení vibrací lidstva (i když jsme netušili, že vibrační úroveň lidstva je až tak nízká). Naplněni Soucitem a Láskou jsme bolestivě snížili naše vibrace, abychom se infiltrovali mezi lidstvo, zavřené v ohrádce jako ovce. Věděli jsme, že Země je farmou (prison planet), nikoliv školou, ačkoliv prožitky z těchto dimenzí se stanou významnými lekcemi, které budeme vyučovat na inter-galaktických univerzitách.

Nová Země žádá totální nezávislost. Na všem a ve všech úrovních bytí, které jsme donedávna vnímali jako pozemské, čili 3d/4d. V Nové Zemi nám nikdo neříká, co máme dělat, nikdo nevede naše meditace, nikdo neurčuje naše rituály a péči o sebe. To je všechno starý svět, který neumírá. Prostě se rozpouští. Jediným průvodcem a velitelem je naše Vyšší Já, sloup Světla procházející všemi dimenzemi, z něhož se díváme jako pozorovatel. A je věcí osobního vzestupu a vibrací, v jaké dimenzi se pozorovatel VĚDOMĚ nachází. Pokud jsme v sobě integrovali polarity, čili vrátili jsme se zpět do sjednoceného stavu vědomí, z něhož jsme na Zemi přišli (rozhodně ti, kteří toto teď čtou), vstoupili jsme do 5. dimenze. Neznamená to, že náš vědomý pozorovatel nemůže být výše. Je zde již mnoho bytostí v lidských tělech, které jsou vědomě v úrovni 6d-7d.

Je třeba se pustit. Úplně všeho. Jen ten, kdo je volný, může barevnými křídly ukazovat cestu k osvobození.

I.