Proč většinou globální meditace neuvádím na svých stránkách

02.04.2020

Mistrovství "sebe", sjednocení polarit v sobě, ukotvení Jednoty v individualizovaném vědomí až do fyzického těla. To je fyzický vzestup, to je kosmický experimentální proces, kterým nyní na Zemi procházíme. Je to z-vládnutí mysli a podvědomí. Je to plné spojení s Vyšším já, je to uvolnění a alchymická přeměna starých a těžkých energií, abychom udělali prostor Světlu, které ukotvujeme. A to až na buněčné a DNA úrovni. Naše Vyšší Já jsou spojená a ve vyšších monadických úrovních nás vedou stejně, tam, kde se ztrácí pocit nějakého individualizovaného Já. Pokud jsme skutečně ukotvili Jednotu, jsme vedeni přesně tam, kde působíme nejefektivněji. Možná to je do globální meditace, možná ne. Dokud jsme se úplně neodevzdali a neudělali prostor vysokým náhledům, které (zatím) vědomě nemůžeme obsáhnout, dokud jsme nezachránili sebe a neprosvětlili všechny naše temnoty, zachraňováním někoho jiného jen podporujeme bezmocnost.

Já se takových globálních meditací většinou účastním, jsem k nim vedena, většinou se ale neřídím instrukcemi. Teprve během meditace mi instrukce přichází, někdy je to ukotvování bílého Světla, někdy invokace fialového plamene. Nechávám Zdroj působit bez nároku na výsledek nebo průběh procesu.

Pokud jsme takto vedeni, dostanou se k nám informace právě včas nebo nás globální energetická vlna prostě probudí a my se ukotvíme v meditačním stavu, aniž bychom z pohledu nižšího já zkoumali, co se děje a proč.

Přeju nám bdělé snění, snové bdění a non-stop meditaci.

Namaste, I.