Blog

 

Otevřeno. Zcela a naplno. Plejádská/galaktická brána se otevřela pro oba směry. Mezi jedenáctkami stojícími po obou stranách jako dva sloupy, jako jedenáctková dvojčata, to proudí. Tam i zpět, dovnitř i ven, nahoru i dolů. Lidstvo si otevřelo zlatým klíčem.

Poslední dušičkové období, kdy oba tyto světy koexistují. Znovu se chystáme navštěvovat hroby, vzpomínat na naše zemřelé a zapomínat na ty, kdo jsou s námi a vedle nás. Tentokrát ovšem je třeba improvizovat, způsob, jakým jsme místa plná mrtvé energie zdobili, je třeba pozměnit, kde jsme ještě loni nakupovali, dnes je zavřeno, kde byly šustící trhy...

Totální chaos a zvířené bahno přechodné dimenze je všechno odklon pozornosti od Pravdy, od Jednoty a od Života. Ne-živo čili pouhá techno-existence ovládá způsoby a techniky, jak toto vše ještě prohlubovat.

Multidimenzionalita na Zemi nyní začíná být legrace. Vedle sebe teď mohou stát bytosti s vědomím ve 4d stejně jako v 6d, ovšem 3d ne-tvor už nemůže fyzicky být vedle někoho s ukotveným integrovaným vědomím, tj. 5d a výše, neboť vibrační rozdíl je příliš velký a tak vysoká vibrace tu nízkou jednoduše spaluje.

Je to velká, velká dimenze, ta čtvrtá. A přesto je jen přechodná. V této dimenzi se nacházíme v informační válce. V této dimenzi se odehrává boj dobra se zlem. V této dimenzi se rekonstruuje finanční systém, v této dimenzi jsou úžasné technologie a způsoby léčení, v této dimenzi jsou řízené meditace, v této dimenzi jsou informace a data. V této...

Celé léto jsme skákali z jedné časové osy na druhou. Meditace, vibrace, radostnost, Světlo a tvoření, rovněž jsme ale sledovali manipulaci, politikaření, zneužívání, mučení, týrání. Vědomě jsme pracovali na časové ose vzestupu lidstva, stejně jako na časové ose směřující k totálnímu rozpadu starých 3d/4d struktur. Jak nahoru, tak dolů. Podívali...