Vzestup přírodních říší aneb kosmická ekologie

25.08.2019

Začínáme vidět, že se něco děje. Energetické změny se začínají promítat do hmoty, přírodní říše se proměňují před očima. Kdyby to bylo podle lidských pozitivních představ, už by se mluvilo o zázracích. Protože se ale díváme přes filtry krátkozrakosti, mluvíme o katastrofách. Náš spasitelský syndrom dosahuje maximálních hodnot. Chceme spasit svět, a to doslova, odhodláni s katastrofami bojovat a teď už konečně to dělat správně. Vedeme podobné krátkozraké války jako ti před námi (a to není nikdo jiný, než my sami).

Mluvíme o transformaci, svobodné vůli, Jednotě, vnímáme ovšem jen v rámci lidských 3d šablon. Jako bychom věděli, že je třeba dobarvit jeden dílek puzzle a místo abychom vystoupali někam, odkud je výhled na celý obraz, rozhodneme se, že ho vybarvíme modře, ačkoliv z vyššího pohledu takto vybarvený dílek nedává v celém obrazu smysl. Bereme si za vlastní odpovědnost za elementární říše i za Gaiu. V pýše maskované duchovním rituálem bereme Gaiu do dlaní a léčíme ji. My, kteří jsme zatím sami (vy)léčením neprošli.

Pokud potřebujeme zprávy přežvýkané masmédii o tom, co se v tzv. ekosystému planety děje, nejsme s Gaiou spojení a nepochopili jsme, v čem spojení spočívá. Gaia je velká světelná vědomá bytost, která si sama rozhoduje o svém bytí. Je plně spojená se Zdrojem a právě prochází vzestupem vědomí, spíše návratem do vyšší úrovně vědomí. Gaia nás hostí ve své fyzické podobě, z jejích elementů jsou/byla stvořena naše fyzická (3d) těla a v tomto smyslu je naší matkou. Nicméně na úrovni bytostí jsme kosmičtí bratři a sestry, jsme bytostmi s Božskou jiskrou v Srdci (krystalickém jádru). Čekala na lidstvo do posledních možných kosmických okamžiků, aby i ono mohlo zvyšovat vibrace a posunout samo sebe do vyšších úrovní vědomí (a vhledů a chápání).

Jsme v takových energiích, v jakých jsme zřejmě společně, tedy Gaia s lidstvem, ještě nebyli. Vibrace je tak vysoká, že můžeme vidět důsledky našeho jednání často bez časového zpoždění. Není už tak těžké být v takové úrovni vědomí, abychom se s Gaiou i elementárními říšemi mohli spojit a sdílet prožitky z našich vzestupových cest. Pravda, která je za našimi lidskými, matrixovými, programovými limity, ovšem může být až nepravděpodobná.

Většinou stačí v tichu a pokoře sednout si na zahradě, v parku, v lese, a přijde přesně to, co je pro nás v daném přítomném okamžiku to nejdůležitější. O tom ovšem nerozhoduje naše ego a výše zmiňovaný spasitelský komplex, ale naše Vyšší Já. Zde uvádím několik vhledů vzešlých právě z takových oka-mžiků.

Pomoc planetě

Drahá sestro, co pro tebe teď můžeme udělat, jak ti můžeme prospět? Milovaní, sleduju vaše cesty, vaše kroky, vaše barvy i zvuky a míchám je s projevy všech říší, které hostím ve svém fyzickém i astrálním projevu. Vidím vaše radosti i smutky a nabízím spojení našich Srdcí, abychom společně prošli velkou transformací naší části galaxie a tím celého Univerza. Pro mě můžete udělat jen to, co můžete udělat pro sebe. Uzdravte svá Srdce, promněte si oči, protáhněte končetiny, uzdravte svá fyzická těla. Pečujte o sebe jako bytosti, pečujte o děti a naslouchejte Zdroji. Naše uzdravená spojující se Srdce jsou jako jednotlivé nástroje Univerzálního orchestru, který jako celek hraje Ódu na radost.

Voda

Vody je dost. Jen se mění její zdroje a rozmístění. Na některých místech byla voda tak energeticky znehodnocená, že je třeba ji fyzicky přemístit tam, kde je vyšší energie a snazší její přeprogramování. Element vody je projevem Božského ženství. Je naprosto v nové energii, nelze jej obsáhnout myslí. Prochází velkou očistou a je naladěný na spojování se Srdcem, nikoliv na programování myslí/egem, jako tomu bylo po dlouhé věky.

Stromy

Stromy jsou samostatné bytosti spojené do složitých komunikačních systémů. Jednotlivé stromy (!) i celky stromových rodin si samy rozhodují o vzestupu do vyšších dimenzí a rozhodují tak o svém fyzickém odchodu (smrti). Lpění na starých strukturách a celcích nepomáhá jim a zatěžuje nás (lidstvo).

Říše hmyzu

Proměna éterické struktury různých "druhů" hmyzu je už nyní velká. Lze vidět a vnímat živá společenství spojená se Zdrojem, i ta neživá, vytvořená nevědomě naším (podmaněným) podvědomím. Zatímco komáři jsou parazitická struktura jako celek živící se krví, mravenci jsou vysokovibrační vědomí fyzicky projevené v miliardách tělíček, kde jednotlivé tělo nemá jiný význam než jako součást celku. Jsou spojovatelé lidstva s vnitřní zemí a jedním z jejich úkolů je kypřit půdu tak, aby mohly být uvolňovány nové krystaly, které dosud nemohly být svěřeny tak těžce vibrujícímu lidstvu (o nových krystalech zde). Včely jsou součástí vílích společenství, rozhodly se vstoupit do 3d dimenze, nikoliv zůstat v éterické/astrální formě jako mnoho jiných říší.

Ptáci

Zhmotnění vysokovibračních struktur a ptačích bytostí vysokých dimenzí našeho Univerza. Jsou v souladu i s energetickými strukturami nižších dimenzí, jejich fyzické projevy unesou velké vibrační rozpětí. Zpěvem zvyšují vibrace, nesou vysokovibrační kódy velmi mocně působící v našem podvědomí.


Transformace vědomí, kterou právě TEĎ prožíváme v lidských/světelných tělech, je obrovský proces, je to hnutí celého Univerza, je to experiment takového rozsahu, že si to nedovedeme představit, přestože už jsme třeba vkročili do prostoru za myslí. Každá tečka barvy, každý zvuk, každý závan větru i kapka vody má vyšší smysl, který prostě nemůžeme obsáhnout. Kdy už si přestaneme hrát na spasitele a rozhodneme se jimi být? Můžeme spasit sami sebe a posvátné prostory našich Srdcí. Odtud přichází jasné vedení, kterému se (na)učíme naslouchat a nezkoumat přitom jednotlivé kroky procesu, na který zkrátka nedovidíme. 

I.

P.S. Včera (24.8.) kolem 21,30 mi při meditaci stále přicházela slova "oheň, amazonský prales". Několikrát za sebou. Pak jsem zjistila, že právě na danou dobu (22 hodin) byla zveřejněna prosba o meditaci pro pomoc amazonským deštným pralesům. Pocítila jsem velký zájem mnoha Srdcí, pocítila jsem zároveň ale i tendenci volat déšť nebo nějaký způsob uhašení požárů, což jsou konstrukce mysli. A když jsem se ptala, co můžu v dané chvíli udělat, přišla mi lišácká odpověď ve stylu "kdo je zde mocný tvořitel?". Prostě jsem energii přesměrovala. Vyslala jsem záměr, aby energie meditace byla do Amazonie vyslána v Lásce, Láskou a pro Lásku a nejvyšší dobro všech. Možná v Amazonii pršet nebude. Možná oheň nezhasne. Co my jen víme, co všechno je třeba spálit. Anebo začne pršet a z oživeného popela povstane mnoho Fénixů.