Vynoření nových krystalů

31.03.2019

Pohled na aktuální energie

Prošli jsme bránou rovnodennosti a ukotvili se ve 4d. Primární časová osa vzestupu obsahuje duhový most pro přechod. Na obou jeho koncích (či začátcích) stojí strážci, znají své úkoly, jsou spojení se Zdrojem a jsou to vyslanci Světla. Na mostě je mnoho průvodců. Rovněž znají své úkoly a jsou vyslanci Světla. Jsou pevně ukotvení v Srdcích i fyzických tělech. Připravení podávat ruce těm, kteří na most vstupují a potácejí se na něm, omámení barvami, vůněmi, třpytkami i novými tvary, nohy ztěžklé poté, co z nich setřepali bahno. Průvodci se po mostě pohybují jistě a bez námahy. Jejich fyzická těla vypadají stejně, přesto stejná nejsou. Lehkost a barevnost, vše se spojující jen do několika energetických bodů, se prolíná s barevnou jasností duhového mostu.

My jsme ti strážci a průvodci. Byli jsme během březnové vlny odpojeni od 3d reality, operujeme plně fyzicky ve 4d, naše Vyšší Já spočívají většinou v 7d a výše a jsme s nimi v hlubokém spojení. Realita na duhovém mostě je stále fyzická, je dualitní, na rozdíl od 3d světa ale umožňuje vidět za závoj a poznat Pravdu. Je to mnoho synchronicit a znamení, mnoho prvků Zdrojového (Světelného) kódu a mnoho transmisí dalších vysokovibračních energií. Zde v sobě nalézáme moudrost, s níž jsme na Zem už přišli, a vzpomínáme si, jak s ní pracovat. Zde hmota krystalizuje. Čtvrtá dimenze Gaie (Země) nám odhaluje nové dimenze elementárních království.

Na povrch vystoupily nové krystaly. Jsou čistější, zářivější a mnohem silnější. I jen fyzické spojení s nimi, přiložením na tělo nebo do dlaní, způsobuje mnohem silnější trhliny ve starém matrixovém světě. Vnímám teď velmi silně křišťál, ametyst a růženín. Jejich složení (křemík a kyslík) jako by zobrazovalo princip kolektivního vzestupu vědomí: dech v krystalickém těle. Tyto krystaly jsou aktivními spolu-tvořiteli, nesou informace, které pro nás donedávna nebyly dostupné. Na druhou stranu posilují záměr a jeho manifestaci.

Jsem si jistá, že ostatní strážci a průvodci disponují mnoha dalšími informacemi a kódy, zde uvádím jen to, co se mě bytostně dotýká. Nové 4d krystaly jsou mocnými nástroji (S)tvoření. Jsou živými silikáty na rozdíl od křemíkových destiček v našich technologických hračkách. Pomáhají ukotvovat Světlo na Zemi a tvořit Novou Zemi. Nelze s nimi pracovat a nalézt je ve 3d vibraci. Jsou předskokany pro 5d krystaly, které se nyní začínají manifestovat. S nimi jsme už kdysi pracovali. Nemohly nám být vloženy do dlaní dříve, než naše ruce budou rozehřáté ohněm bezpodmínečné lásky.

Staré krystaly budou postupně odloženy. Pro mnohé z nás přišla chvíle loučení s nimi. Děkujeme, že jste tu s námi (byli). Děkujeme za každý úlomek i vryp, děkujeme za každou protrženou kapsu a za každý ušpiněný prst, když jsme vás vkládali do hlíny. Děkujeme za pomoc i útěchu při procházení utrpením a školou 3d. Tím vším jsme prošli, abychom z vás na duhovém mostě poskládali barevné obrázky pro nově příchozí.

I.