Vhledy z globální meditace 30.6.

30.06.2020

Před lineárním časovým bodem začátku meditace zelené světlo Archanděla Rafaela, proběhlo nějaké hloubkové léčení lidstva.

Poté proměna světla na zlatobílé.

Anglické slovo "devotion", oddanost. Týkalo se meditujících.

Pak růžové světlo a přítomnost energie Bohyně. Světlo nejen sestupuje shora, vylévá se i z jakéhosi uzavřeného prostoru (jeskyně/tunel).

Silná přítomnost archandělských energií, zejména: AA Michael, AA Gabriel, AA Uriel, AA Rafael.

AA Metatron:"Právě se vše otočilo."

Finanční systém - změna a hladký přechod.

Nové technologie, zejména magnetický pohon a studená fúze.

Léčení dětí.

Léčení autistických dětí.

Rozpouštění implantátů.

Opět růžové světlo.


Jde o vhledy, které jsem vnímala já a byly poskytnuty mně tak, abych je vůbec mohla nějak uchopit a sdílet. Je zřejmé, že proto nenásleduji instrukce meditací. Moji účast na této meditaci rázně ukončily 2 mladší děti, které v 8,20 vpochodovaly do pokoje s obrázkem rozkvetlé louky a začaly cinkat na vzdušnou harfičku.

I.