Upsat se Světlu. Doslova

26.10.2020

Totální chaos a zvířené bahno přechodné dimenze je všechno odklon pozornosti od Pravdy, od Jednoty a od Života. Ne-živo čili pouhá techno-existence ovládá způsoby a techniky, jak toto vše ještě prohlubovat.

Milovaní, je teď velký tlak na ty, kteří si myslí, že jsou ve Světle. Tyto bytosti jsou informačně probuzené, z velké části očištěné, přesto se stále ještě zaplétají do dramat a emocionálních kotrmelců. A to jsou pozvánky pro hladové duchy k nalezení a mačkání knoflíků a poslední pokusy o získání energie.

Je čas postavit se za sebe. Postavit se za Světlo, za Lásku. Pokud jsme se dosud vědomě neupsali Světlu, stále platí naše astrální dohody učiněné tzv. ze svobodné vůle, na něž jsme všelijakým programováním a vymýváním a implantováním našich mozečků jaksi zapomněli.

Mega účinným prostředkem je písemné odevzdání se Světlu. Text každý dokáže vytvořit sám, aha efekt takového konání je takový, že kdybych na tomto místě sepsala jakékoliv prohlášení, nepřinese takové poznání, jako přinese samostatné tvoření.

Ve jménu Já Jsem Přítomnosti,

Ve jménu Kristovského Srdce....

Prostě ukončit hru. Piky piky na hlavu, já už tu hru nehraju. Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem odemčená.

Co se stane, když jdeme v davu a najednou se zastavíme? Nepozorný a nebdělý dav do nás vrazí. Ano. Je třeba s tím počítat.

I.