Tři přání: Uvědomování, Uvědomování, Uvědomování

18.07.2018

Jak se dostat z energetického mišmaše, který jsme si tady připravili? Když se mě někdo ptá, vím, že žádná odpověď nebude dávat smysl. Ptá se totiž mysl, která o stavu bytí bez mišmaše nic neví, protože to prostě nemá v softwaru. A pokud ano, jde o studené a stále se opakující proklamace o lásce a jednotě. Přesto, nebo právě proto jsem tuto otázku nechala působit a otevřít cestu k prozkoumání, jak se přes takový software dostat.

Jediné slovo, které se mi bez přestání ukazovalo, v psané i zvukové podobě, bylo U-Vědomování. Už samotné jeho (vy)tvoření je zázrakem ukazujícím moc jazyka. Jeho základem je Vědom... Co to znamená - U-Vědomovat si? Kdo si co U-Vědomuje? To je zřejmě rozcestník, bod zlomu - U-Vědomit si, že si můžu U-Vědomovat. Že je tu někdo, kdo si může U-Vědomovat. Najít v sobě ty dva hlasy a vybrat si splynutí s jedním z nich. Tisíce let, stovky životů jsme byli (programováním) vedeni k tomu, abychom poslouchali toho hlučného, dramatizujícího, rozdělujícího, soudícího, naprogramovaného, abychom se stali pouhým nevědomým vý-tvorem (myslí). A teď U-Vědomováním zjistíme, že můžeme slyšet i ten další hlas, tichý, jemný, ten, který se nepotřebuje hlasitě projevovat, protože ten prostě je. A splynout s ním a Být.

Není jiný vhodnější časoprostor, kdy si začít U-Vědomovat, než právě TEĎ. Včera není, zítra není. Právě teď. Už při čtení vyvstává otázka - kdo si to čte? Už v tomto okamžiku můžeme zjistit, že při čtení probíhá i další linka, celý příběh, že jsme schopni vnímat i další vjemy, například softwarový našeptávač, který se neunaví a mele a mele. Kde na to mysl bere, a to doslova, energii?

Kouzlo U-Vědomování tkví v přesměrování pozornosti. Pokud totiž utlumíme našeptávače, mysl, zjistíme, že jsme uvolnili prostor pro další vjemy. A naopak - obrácením pozornosti na další vjemy začneme utlumovat mysl. Proč nezkusit U-Vědomit si, jak je na tom při čtení naše fyzické tělo? Jaké jsou naše fyzické pocity? Většinou se zhroutíme do křesla nebo kancelářské židle, víme o tom? A když už si tělo U-Vědomíme, zkusme ho uctít, dopřát mu pohodlí a U-Vědomit si, kde je a co se s ním děje. Protože tam se děje o-Pravdová Přítomnost. Mluvíme, čteme, řídíme auta i korporace a přitom nevíme, kde se naše tělo nachází a jak mu při tom je. Dokud si to neuvědomujeme, fyzické tělo mluví z podvědomí, využijme toho a prozkoumejme to. Tak zjevná cesta k pravdě okamžiku!

Co právě (při čtení) prožívám? Jaké emoce vyvstávají a jak mi při tom je? Na to vše lze zaměřit pozornost a prohloubit U-Vědomění. Jaká je moje emoční pravda? A tedy - co se děje v emočním těle? Často, spíše většinou ani nevíme, že se nám něco děje, nedokážeme rozpoznat, co je pro nás Pravda. Naučili jsme se ji tak zazdívat, že ji nepoznáme, i když s námi, doslova, třese.

U-Vědomit si kromě čtení ještě běh myšlenek je úžasné. Naučit se při tom rozlišovat cizí (implantované) myšlenky od vlastních vhledů je pro naše mentální tělo naprosto převratná událost. Zjistíme, že jsme věnovali mnoho pozornosti něčemu, co není naše, že jsme rozvíjeli teorie, konstrukce a domněnky pocházející z programů, implantátů a cizích zkušeností. Údiv až zděšení z toho, co jsme to dovolili, je hluboký. A velmi očistný.

Vertikálním propojením takovýchto vjemů (fyzických, emocionálních i mentálních) v kombinaci s horizontálním spojením levé a pravé mozkové hemisféry (každá vnímá jinak) se postavíme do jediného bodu. Do bodu integrity. A můžeme tak vnímat Pravdu a dostat se za iluzi, přes software. V každém takovém bodě se rozhodujeme, kam budeme směřovat svou pozornost. A tím svou (Zdrojovou) energii (což mě vrací k otázce, odkud na své brebentění bere energii mysl). A takových bodů denně procházíme miliardy. Miliardkrát denně se (U-Vědomováním) rozhodujeme, čemu budeme věnovat pozornost a tím energii.

U-Vědomování je těžká práce. Znovu se ji učíme. Odvážím se říct, že U-Vědomovat si vše do takové hloubky, jako je třeba nyní, jsme ještě nikdy nemuseli. Mišmašový nános je totiž značný. U-Vědomování nás ale začne proměňovat. Postupně vymažeme neuronové spoje vytvořené programováním a vytvoříme prostor pro Proud Života. Zjišťujeme, že celá 3d "realita" je jen distrakce od Bytí a od Života. Začneme si U-Vědomovat sebe jako Vědomí. Stáváme se Sebe-Vědomými. Tvůrci a (S)Tvořiteli.

I.