Probuzení romantické není

09.09.2018

Dosud spící šípkové růženky jsou připraveny k probuzení. Na úrovni Duší jsme jako lidstvo vyslali konsensuální energii pro vzestup. Začínáme si uvědomovat, že se něco děje.

Mnozí jsme dokončili naše karmické zápletky. Domotali jsme se na konec a nalezli tam sebe jako manifestaci Stvořitele v lidském těle. Jsme připravení vrátit se do 3d bahna a bez okolků do něj sahat a vytahovat všechno ven, protože víme, že na nás neulpívá. Zlatavá ochrana našeho fyzického těla i duhový přechod mezi 3d fyzičnem a krystalickým tělem nás okamžitě čistí, aniž bychom to museli nějak dál zkoumat. Rychle objevujeme naše dary, spíše si vzpomínáme na to, co jsme se v průběhu věků tady na Zemi naučili a že to všechno směřovalo do NYNÍ. Věčně dorůstajícím trním jsme prošli proto, že jsme se odevzdali. Naším úkolem je políbit růženku a probudit ji.

Tady růžová pohádka končí. Nikomu neneseme jeho štěstí. Nikomu neneseme jeho dary. Jeho život. Políbení životem je big bang. Je to totální změna směru, totální přepracování existence, její proměna v Bytí.

Probuzení z hypnózy, v níž se zatím většina lidstva (na vědomé úrovni nic netušíc) nachází, je proces zvedání závoje. Zaostřování na Pravdu. Tušení, že za závojem něco JE. To již nějakou dobu probíhá, vidím mnoho bytostí měnit úhel pohledu. Je to jako by šli po spirále a sledovali všechno kolem, a tak stále rychleji a rychleji s menším výhledem ven ... až skončí v jednom bodě a zjistí, že se dívají dovnitř.

Znovu se spojit se Životem přináší hlubokou proměnu. Tak hlubokou, že 3d mysl si to vůbec nedokáže představit, nebo tomu uvěřit. Oživuje se DNA, prostě jde se až na dřeň, tedy kostní dřeň, kde se tvoří nové a čisté buňky. Fyzické tělo se přeskládává a bolí. Aktivují se některé jeho části, které dosud aktivní nebyly. Vynořují se ne-moci a zranění individuální, ale i celých rodových linií.

Spouští se proces čištění. Nejenom fyzického těla prostřednictvím (mnohdy ohromných) změn ve výživě, ale i čištění emocí (často zaměňované za nemoci či poruchy pohlavních orgánů nebo tzv. psychické poruchy, protože emoce jsou spojeny s druhou čakrou), závislostí, vztahů, okolí. Vysoká energie všechno toxické vynáší ven. Dohady, konflikty, nedorozumění (ega již nejsou schopna se dále živit) následují někdy rychle za sebou. Na individuální i kolektivní úrovni.

Přichází nové poznatky o energii, o (ne)fungování matrixových struktur. O vědomí. Vynořují se dávno zasuté vzpomínky na existence na Zemi a míchají se s aktuálními vjemy. Může docházet k poruchám vnímání, ke stavům lehkého tranzu nebo spontánním vhledům. Pohled na 3d hru přestává dávat smysl. Vynořují se otázky o smyslu bytí, o smyslu života i o Bohu. Všechno směřující k návratu do Vědomí Stvořitele.

Probuzení je odpojení od neživé matrixové sítě. Vzpomeňme na naše prob(o)uzení, na všechny spouštěče a zážehy, na stavy beznaděje, úzkosti, na podivné obrazy před očima, na fyzické bolesti. Vzpomeňme, jak jsme byli na kolenou a vedli rozhovor s (tehdy) neznámo kým. Na povrch vytlačené toxiny, závisti, zlosti, závislosti i zášti mohou z pohledu 3d vytvořit ohromný chaos a drama a jen pohled shora dovolí vidět Pravdu. Lidstvo jako celek je na to připravené. A úkolem probuzených je pracovat na tom, aby nízkofrekvenční energie byly proměněny na Lásku. Láskou a soucitem, nejléčivější energií. Soucitem, kdy zůstáváme přes všechna zdánlivá dramata ve stavu míru a vedeme ostatní k tomu, aby sami zvládli dojít do svého bodu nula a vzpomněli si, že jsou a vždycky byli Láskou a Světlem.

I.