Galaktické rady, porady, odpady i zrady

19.10.2021

Co tu probíhá, má daleko větší význam, než lidská mysl vůbec dokáže zpracovat. Neuronová spojení, která slouží pro běh dat z mysli, tyto in-formace nepřenáší, neboť je vůbec nezachycují. Co tu probíhá, je nejen návrat lidstva do Lásky, je to proces zcela nového sebe-určení lidstva a potenciálu jeho vývoje. Jsou zde snahy různých (inter)galaktických a planetárních seskupení a rad směrovat lidstvo podle vlastních zájmů a záměrů a uvedený směr vývoje lidstva nerespektovat, či minimálně upravit. Ne každé společenství/rasa je tak oddána Lásce a Zdroji, jak by to mohlo vypadat nebo jak si to zřejmě představujeme. Mnohá takováto uskupení se prostě snaží realizovat své záměry a lidstvo k jejich realizaci jaksi použít. Zřejmě jsme považování za jakési pracanty, realizátory (některými za otroky) a uklízeče kosmických odpadů, neboť schopnost transmutace otevřeného lidského srdce je nekonečná.

A s rozpouštěním závoje utkaného z klamu, lží, podvodů a iluzí to můžeme vnímat velmi intenzivně a rozpoznat to. Lineární tisíciletí nás naučila rozpoznávat nuance manipulace, zrady a klamů a vysoká vibrace otevřeného Srdce s planoucím zdrojovým ohněm nás neomylně vede cestou ven z tohoto mentálního marasmu.

Je teď v kosmických vodách o lidstvo velký zájem. O jeho tvořivý potenciál a o jeho dětinskou a nezralou otevřenost. Paralela vstupu do školy, šestý rok, šesté slunce a šestá civilizace, to vše končí. A kdekdo by si přitom chtěl uzurpovat roli rodiče. A jakkoliv bylo pro probuzené inkarnované bytosti bolestné to neustálé lineární prodlužování vzestupných procesů v rámci jemného a pomalého osvobozování lidstva od mámení mysli, v kolektivním vědomí byla ukotvena Láska. Láska jako stav bytí v radostnosti, hravosti, odpovědnosti, tvořivosti, spolupráci, jednotě.

Otevřením bran, zejména 11:11 a 12:12 (rok 2011 a 2012) jsme ukotvili energie zakladatelských ras Elohim a umožnili tak přímé ukotvení vibrací a zdrojového kódu 13.dimenze. Zatímco tzv. období ryb začalo ukotvením těchto vibrací zejména do astrálu prací mistra Sanandy a Lady Nady (inkarnované kristo-sofiánské energie), ukončeno bylo ukotvením těchto energií do nejnižších a nejhustších dimenzí, aby vše hutné, slizké, těžké, temné a zatajované mohlo být vytaženo a proměněno. A to všechno na Gaie, s Gaiou, v Gaie. Bez její nekonečné trpělivosti a obětavosti by nic z tohoto nebylo možné.

Milovaní, lidstvo má před/nad sebou cestu vymalovanou kristovsko-sofiánskými duhovými barvičkami. Může do ní začít psát svůj nekonečný příběh, malovat vlastní obrázky a realizovat nová vnuknutí. Tzv. vzestup do páté dimenze je jen začátek první třídy. Je čas přestat nesmyslně obdivovat galaktické druháčky a odevzdávat jim svačiny a objevit cestu samostatnosti a sebe-vědomí. Mnozí z nás jsme tu s lidstvem od počátku a jako Elohim rodiče jsme ho přišli postrčit, povzbudit, ukázat ukončovací rituály a navrhnout nový styl spirituální disciplíny. Je opravdu velmi dojemné a hřejivé se na to dívat.

i.