Zrození homo luminous

23.12.2020

Několik dojmů z meditace.

Pondělní meditace byla pod ochranou Krista. Jinak to nelze vyjádřit, prostě ten aspekt bytí projevující se jako kristovo/křišťálové vědomí. V projevu mistra Sanandy aka Ježíše, jak je komu milo. Spolu s očistou a transmutační silou fialového plamene byl vytvořen prostor pro superposun ve vědomí.

Co jsem vnímala já:

Slova "už žádný prostředník"...a ano, slovní ale i ta obrazová verze. Žádný prostředník mezi Zdrojem a člověkem. Taky žádný vztyčený prostředník směrem k anorganické straně.

Energii AA Uriela.

Zlatožlutou růži.

A energii AA Jofiela. Když jsem se pak dívala do svých dlouho neužívaných karet, AA Jofiel nese v poli žlutou růži.

Slova "konec hry".

Dané vhledy jsou z mnohem vyšších úrovní, než se nachází kolektivní vědomí lidstva. Znamená to jen, že celá 3/4d dimenze se teď začne propadat sama do sebe, což se může dít velmi rychle nebo ještě v nějakém lineárním časovém úseku. Individuální posuny se dějí právě TEĎ.

I.