Oživování těla (fyzického)

24.05.2018

Snést Světlo do hmoty. To je princip inkarnace. Inkorporovat Vyšší Já. To je princip Vzestupu.

Život proudí tělem tak hluboce, jak dalece ho naše vědomí nechá. Tělo (a teď mluvím o těle fyzickém jako nejvíce zahuštěné energii) se svou vlastní inteligencí je vědomé, každý jeho kousíček je vědomý, každá buňka je. Jinak to není možné, všechno je ve vědomosti spojené, co se odehrává ve velkém, to se děje v malém. Vědomá inteligence působí na subatomární i kosmické úrovni, v lidsky nepředstavitelných rozměrech. A i tahle měřítka jen povrchně uspokojují lineárních části našich mozků.

Setkávám se s tvrzeními, a drazí, cítím z nich hluboké a neustálé programování, že jít tzv.spirituální cestou znamená něco jako opustit "pozemskou realitu", spojit se s Bytím (někde nahoře), dojít osvícení, nalézt smysl života. Toto říkáme a pokračujeme v sebe-naplňování toxiny (cigarety, alkohol, o toxickém jídle....nemluvě. Nebo mluvě, v jiném příspěvku), v chemické úpravě našich povrchových i vnitřních vrstev. V ignorování našeho fyzického vyjádření. Ego si samozřejmě zahraje svou roli a přesvědčuje nás, že lze buď jedno, nebo druhé. Ego totiž vždy rozděluje. A my tak blokujeme tok Života do těla, do orgánů, do nervových zapojení, do hormonálních žláz. A tím jedeme v programu "musím stárnout a zemřít".

Jsme součástí procesu evoluce vědomí ve fyzickém těle. Tělo bereme s sebou do Ráje. Spojujeme nebe a zemi. Proč pořád hledáme složitosti, když je to tak jednoduché? Každá duše, která má ve svém plánu vzestup tady na Zemi, jednou přiměje toho svého člověka otevřít srdce a odevzdat se Vyššímu Já a Zdrojové energii. Začít se přeprogramovávat a oddat se tomuto procesu zcela. Naprosto pak změníme životní styl. Nikoliv z rozhodnutí hlavou, ale srdcem. Srdce určí rychlost a směr. Někteří začnou tím, že přestanou jíst maso, jiní skočí rovnýma nohama do detoxikace a půstů. Koupíme si poslední deodoranty, laky na vlasy a paštiky. Dopřejeme si tím, že už si je nikdy nedáme. Znovuobjevíme krásu a sílu svalů, ladnost pohybu, Božskou sexualitu.

Mnohým se to už děje, a to nepředstavitelně rychle a hluboce. Pokud jsme v tomto procesu vědomě, můžeme vnímat ohromné změny v tepu našich fyzických těl. Doslova kmitáme a záříme. Jsem z toho dojatá a denně překvapená, co všechno je ještě možné. A vždy se mi dostává až roztomilého upokojení, že to není konec. Naše těla se zlehčují, zjemňují, zbavují nepotřebných nánosů, totálně proměňujeme subatomární struktury, mluvím zejména o plazmě jako naplnění "volného prostoru" mezi subatomárními částicemi. Naplňujeme fyzická těla Světlem. OŽivujeme je. Každou buňku probouzíme k Životu po dlouhém únavném spánku. Měníme pohled na sebe. Na svoje skutečné fyzické bytí. Jeho zablokováním jsme blokovali přístup Zdrojové energii a popírali sebe jako manifestaci Božství na Zemi.

I.

Když toto píšu, kocour vedle mě předvádí, jak to s tou fyzickou ladností je.