Živá výživa

29.05.2018

Probudit fyzické tělo stejně jako probudit vědomí z tisíciletého spánku. To je součást vzestupu, procesu transformace planety. Píšeme příběh stvoření Nové Země.

Naše fyzická těla byla doslova věky zanášena toxiny, jedy, parazity, všechny jsme si je z nevědomosti stvořili a nechali je, aby nás vysávali, ohlupovali, obírali o sílu a Život. Temným záměrem potlačovaný pohled na fyzické tělo jako jednotnou součást bytosti ve hmotě teď znovuobjevujeme. Uctěním fyzického těla mnoho velkých bytostí (během lineární minulosti) tento pohled alespoň zrníčky moudrosti udržovalo při životě a vracelo tak do kolektivního vědomí to, co z něho bylo systematicky a dlouhodobě vymazáváno.

Rozšiřování vědomí, tedy spíš návrat do jeho velikosti, s sebou nese i práci s fyzickým tělem. Je jen otázkou času, a to je relativní, protože lineární čas existuje jen ve 3. dimenzi, tedy je jen otázkou vibrace, kdy k tomu dojdeme. A začnou se dít fyzické proměny, které jsou vždy spojeny s výživou. Záměrně nepracuji se slovem strava, protože to je to, co jsme doteď dělali - stravovali se. Až nás to strávilo. Většinou zcela. Vedle slova jídlo a výživa nese "strava" nejnižší vibraci. V "jídle" taky cítím nevědomost školních a závodních jídelen a pouze u slova "výživa" cítím potenciál cesty vzhůru.

Jsme vedeni k pochopení významu fyzického těla tady na Zemi, a tedy i výživy pro něho. Byli jsme učením naprogramováni věřit, že tělo je nějaký spalovací stroj na (tepelnou) energii (dokonce přepočítanou na kalorie), který sice při slušné údržbě vydrží déle a čerstvější, ale kvůli absenci existence vakua stejně jednou dojde konce (3d fyzika). Tělo je ale energií a potřebuje být živeno energií. A pozemské tělo jako manifestace Božství na této planetě má být živeno Božskou energií, Světlem.

Při hluboké osobní práci se zvyšováním vibrací pak od nás prostě odpadnou nízkofrekvenční stravovací návyky a prvky. Začneme tělo vidět jako transmisní a transformační stanici pro práci s energií. A začneme vidět a hlavně cítit, co nám prospívá. Tělo jako Jednota vědomých buněk a orgánů začne vysílat jasné signály. Jenom prociťování a nácvik, což bych zahrnula do procesu Uvědomování, nás naučí, jak tyto signály odlišit od falešných signálů mysli (většinou spojených s nějakou závislostí). Začneme s detoxikací.

Moje osobní cesta vedla od jasného signálu opustit konzumaci masa, alkoholu a kávy, přes proměňování skladby výživy s postupným zařazováním smoothies a neuvěřitelného množství listové zeleniny (čtvrté těhotenství prožité s listy salátu), vyloučením lepku a živočišných potravin až po živou výživu, s níž jsem vzešla z pobytu ve tmě a s níž jsem zůstala. Je lehká a světelná a pomáhá budovat LightBody (lehké a zároveň Světelné tělo). Postupná očista, v našem rodinném provozu asi to nejpřístupnější (Univerzum je neuvěřitelně praktické ), vpodstatě stále trvá a neustále mě udivuje. Pocit lehkosti a jasnosti, jak ve vědomí, tak v těle, je doslova povznášející. Rozpuštění závislosti na (bílém) cukru otevře mnoho dveří najednou.

Změny výživy nelze uskutečnit bez sebereflexe, bez sebeřízení. Uvidět se jinak. Pochopit se a dát si prostor a péči. Cesty jsou individuální. Pokud je řídí Srdce a vědomí těla, nikdy neobsahují pocity viny, týrání a obětování. Vždy jde o sebeobdarování a inspiraci druhých. A to je úcta projevená našim tělům jako chrámům Světla na Zemi.

I.