Zatmění a novoluní - modrý portál

03.01.2019

Pohled na aktuální energie

V posledních okamžicích lineárně dávkovaného času, v posledních kvantových momentech před plným otevřením portálu, k němuž mi přišlo slovo "modrý", slovy popsat dění...

Částečné zatmění slunce spolu s novoluním (5.-6.1.) tvoří kvantové chvíle nicoty. Zatímco v 3d vnímání jde o pár minut či hodin, kvantově viděno jde o obrovské změny, skoky, vlny. Vstupuje další vlna siriánsko-plejádských energií. Vnímám tam něco jako pořadí Sirius - Galaktický střed - Plejády (včetně technologií situovaných v naší tzv.sluneční soustavě). Vše vnímám v modré barvě, více do světle modré, pastelová tyrkysová, asi jako nebe během slunečného zimmního rána, dokud nezačnou řádit sprejovací letadla.

Kromě toho, že proudí opravdu silné a nekompromisní energie, stále jsou tu snahy matrixu vše zvrátit, podchytit, sklidit co nejvíce. Bezcitnost nízkých entit a energií nezná hranic,  výjimkami nejsou napadení a útoky přes nejbližší, přes děti, dokonce přes zvířata. Každé emocionální vypětí je zužitkováno.

Drazí, kéž bychom všichni mohli dohlédnout tak, abychom viděli, jaký význam mají taková astrologicko-energetická seskupení pro sestup Světla do hmoty, jaké možnosti ale skýtají i protihráčům. Možná bychom se skutečně věnovali svým Srdcím, svým posvátným prostorům a vnitřním svatyním, odklonili se od dramat a vědomě se tak rozhodli živit jen jednoho z vlků.

Pochodně v našich léčivých dlaních už hoří. Je třeba je rozdmýchat a pozvednout. Osvětlený a osvícený prostor z každé dlaně a každého Srdce rozzáří planetu a vytváří z ní Hvězdu.

I.