Vibrace hlasu v nulovém bodě

23.10.2018

Vystoupila jsem v noci vědomě ze snu, v němž jsem vnímala nepravdu a temné záměry v podobě muže podobného slizkého vzezření jako pan Červíček z Harryho Pottera. Dívala jsem se, jak z ostříhaných výhonů růží vyrůstají nové pupeny, a sdílela to s ním, on říkal slova souznění, ale energie byla temná, parazitická. Probudila jsem se, protože jsem nemohla promluvit nahlas.

A pak se mi vše ukázalo. Vždy, když u mě probíhala hluboká transformace, mluvila jsem nahlas. Nezávislost, integritu a spirituální svobodu své bytosti jsem vy-Hlásila na-Hlas a transformační efekt byl tak velký, že odcházení parazitických a hladových entit bylo fyzicky velmi bolestivé, ani ne tak pro mě, jako pro moje okolí. Když jsem nedávno pouze parafrázovala sdělení "pokud nechodíš do mého domu proto, že v něm pálím šalvěj, znamená to, že šalvěj funguje", a to proto, že jsem ho simultánně četla v angličtině a překládala do češtiny, pocítila jsem obrovskou bolest v hrudi, tak píchavou, svíravou, že jsem musela vyjít ven, právě do té šalvěje, a prodýchat to Dechem Lásky. Nevím, kde se tak nízká energie v tu chvíli u nás objevila, ale takovýmto pro-Hlášením byla do-slova vynesena ven.

Náš hlas byl zneužit. Nechali jsme si odebrat nástroj manifestace. Mluvíme a tím tvoříme. Většinou z nevědomosti a tedy to, co (většinou ani) nechceme. (Zne)užití vibrace hlasu jako nástroje manipulace je magickým počínáním, mnozí tak pracují, aniž by o tom věděli. Celkové nastavení hlasu, což může být důsledek předinkarnační dohody nebo tréninku z (mnoha) předchozích životů, může určovat naši realitu!

Matrixová struktura nám hlasy odebírá záměrně, a my je odevzdáváme, například ve volbách. Pak za nás někdo mluví a rovněž někdo tvoří. Jeho realitu. Ne naši. Když kolektivně rozhodujeme a volíme variantu, hlasujeme. Taky můžeme něco na-hlásit, o-hlásit, někoho pře-hlasovat. Pracujeme s hlasem. Počítáme hlasy. Takovou sílu má jeden hlas.

Jak mocné je užití slova a jak mocné je jeho vyslovení na-Hlas. Na počátku bylo slovo. Je to zvuk. Je to vibrace. A vibrace zvuku, Hlasu vytvořeného v těle manifestujícím Boží Přítomnost je mocný nástroj. Je to Světelný meč. Prosvětluje temnotu, prosekává cestu, odtíná závislosti a manipulace, vy-Hlašuje svobodu.

Jdeme do finále, milovaní. A přichází mnoho kouzelníků, jsme to my. Vědomé směrování energie mluvením na-Hlas z nulového bodu není magií, je to kouzlo, kterým měníme realitu. Je to jedna z cest, které vedou do dimenze Lásky a svobodného Spolu-Tvoření.

Afirmace (mnohé i dříve uvedené), které vy-Sloveny na-Hlas i zpěvem z bodu integrity (spolu se šalvějí) velmi zvyšují vibrace a transformují temné energie na Světlo:


Já Jsem Svrchovaná Svobodná Bytost

Já Jsem Mocná Bytost Světla

Já Jsem Manifestace Božství v lidském těle

Já Jsem Pravda

Já Jsem Láska

Já Jsem Světlo

Já Jsem Cesta

Já Jsem Život

Já Jsem který Jsem

Já Jsem

I.