Úplné zatmění Měsíce a jeho energie

23.07.2018

27.7.2018

Během červencového novoluní jsme vstoupili do hlubokých transformačních energií. To, co jsme si mysleli, a právě že mysleli, že už máme vyřešené a zpracované, vyplulo na povrch. Mnozí už jsme nečistili osobní traumata a nánosy, přešly přes nás i kolektivní energie bolesti a černé magie spojené s druhou světovou válkou, což byla celoplanetární záležitost. Nám tady na okraji Brna plném smrtí a utrpení posledních bitek války se to ukázalo velmi hluboce.

Úplné zatmění (krvavého) Měsíce je mnohem vyšším energetickým vrcholem než bylo novoluní. Přibývající Měsíc vytváří jakousi šedou stezku pro další očistu. Jsme tlačeni k skutečnému vnitřnímu přehodnocení naší podstaty, což se ukazuje v oblasti výživy - co bublá pod povrchem, bublá i v našich střevech a žaludcích. Otevírá se Lví Brána, Slunce stojí ve Lvu a je v plné síle. Přitom krvavý Měsíc ve Vodnáři svým zatměním (velmi dlouhým) ukáže, kolik falešného světla jsme považovali za život.

Nebylo součástí mojí cesty (možná zatím) zabývat se astrologií, ale co vnímám jako důležitý aspekt tohoto zatmění, je retrográdní Mars, snad nejvíce mužská energie. A když je planeta retrográdní, všechno s ní spojené se zpomaluje a je čas na hlubokou revizi. Vnímám nové proudění Božské mužské energie podporované právě retrograditou Marse, vnímám ale i proudy siriánských (mužských) energií. Božské mužství vystupuje ze Stínu a my se můžeme poddat, oddat, divit se a dívat se, protože jsme dávno ztratili pojem o tom, co to Božská mužská energie vůbec je.

Energie jdou velmi vysoko a jsou a budou náročné. Takové zatmění Měsíce je obrovským portálem pro velkou transformaci. Protisíly v této hře to ovšem vědí a dělají vše pro to, aby transformaci zabránily. Zůstat v bodě integrity a všechno pozorovat a U-Vědomovat si, co se právě děje, je velkým krokem do svobodného Bytí. Opečujme sebe, buďme (v)lídní a soucitní k našim (třeba zatím neprobuzeným) blízkým, projevujme nekonečnou trpělivost k dětem a taky ke zvířátkům.

I.