Udržení vibrace časové osy vzestupu

05.09.2018

Vhled o kódu 911

Číslo 911 vnímám jako jedno z nejsilnějších čísel pro vzestup, i když jsem tomu dlouho nevěnovala pozornost. Je složeninou čísel 9 a 11. Devítka je vědomé dokončování procesů, cyklů. V tarotové velké arkáně je devítka archetyp Poustevníka, je to bytí v sobě, se Stvořitelem, se Zdrojem, pochopení, nalezení světla uvnitř (následuje desítka Kolo štěstí jako znázornění cykličnosti). Jedenáctka je mistrovská vibrace. Sebezvládnutí, probuzení, spiritualita, rovněž volání do služby Světlu (a ano, andělské průvodcovské číslo, chcete-li). V tarotu má číslo jedenáct archetyp Spravedlnosti - v jedné ruce meč, ve druhé váhy.

Ve spojení těchto čísel do 911 je ohromná síla. Číslo 911 je spojeno s časovou osou vzestupu. Je to 3d/4d časová trajektorie, na níž se právě nacházíte (protože toto čtete), jejímž cílem je transformace nízkých energií na energii Lásky, vibraci 5d a vyšší, aby Země a všichni a všechno, jejichž plán Duše je s tím v harmonické konvergenci, mohli vzestoupit do vyšší energetické dimenze.

Letošní září je devátým měsícem jedenáctého roku (2+0+1+8=11) a vibračně je velmi vysoko. V srpnu jsme nastoupili na centrifugu, která nás na září připravila. Dostali jsme mnoho darů a mnoho podpory. Energie Božské lásky skutečně začala vstupovat do 3d. Nyní vnímám silnou snahu matrixu o podzimní sklizeň. Již není možné tuto časovou osu napadnout a do jisté míry zničit. To se stalo 11.9.2001. Pokud si stále myslíte, že šlo o nějaký teroristický útok, přestaňte číst (anebo zavřete pusu). Psychopatický symbolismus matrixových sil je životu nepochopitelný (že obě věže vypadaly jako digitální jedenáctka, ta první se zřítila kolem deváté ráno, jeden z letů měl číslo 11 a vůbec jsou tam samé jedenáctky), nicméně události 11. září vedly k nabourání časové osy vzestupu, ke zpomalení transformace a k efektivnějšímu zavádění matrixového Nového světového řádu. Obrovské množství energie, které je s takovou událostí spojeno, strávil matrix, místo aby byl živen život. Odevzdali jsme zdrojovou energii do strachu, paniky, lítosti. To se každý rok opakuje a pokud jsme se nechali do tohoto dramatu zatáhnout, každý rok jsme ke sklizni přispěli. V této hře nic není náhoda, ani to, že na číslo 911 se leckde dovoláme na ... pohotovost, emergency. Energie úzkosti, strachu, paniky, smrti, zranění.

A tato snaha je tu stále. Kolektivní vědomí lidstva se ale změnilo. Prošli jsme takovými proměnami a dokončili takové množství cyklů, že už můžeme vidět za tuto rošádu a víme, že máme svrchované právo na svobodu. Čeká nás novoluní 9.9.11, následně 11.9.11 a rovněž numerologicky významné datum 19.9.11. Vnímám snahu vytvořit chaos a drama, sklidit co nejvíce energie a ev. zpomalit (což už ale možné není) celou transformaci.

Jsme navibrovaní tak, jak jsme na Zemi už dlouho nebyli. Taková energie se zde asi zatím vůbec nevyskytovala. Buďme si vědomi toho, kam ji směřujeme. Přispějme k udržení vysoké vibrace čísla 911. Buďme pozorovateli vlastních dramat a odpojme se od těch cizích. To je září, to je modus poustevníka.

Psaní tohoto textu spolu s předchozí taneční meditací na zahradě vyvolalo letecký den. Letadla i helikoptéra. Snaha jakkoliv snížit vibraci tu pořád je. My už jsme ale pevně ukotvení v Srdcích a tohle drama můžeme jen pozorovat.

I.