Trojskokem do 2020

09.10.2019

Lidstvo se odrazilo ode dna a na úrovni duše vstoupilo do procesu vzestupu. Nastává probouzení. My, kdo jsme už probuzení, vědomě odpojení od nesmyslných podvědomých programů, které nás kdysi řídily, jsme se stali doslova energetickým motorem lidstva jako celku. O to tady jde, o lidstvo jako jeden celek, organismus, jednu bytost, nikoliv o jednotlivce, kteří by vyfičeli z matrixu v lotosovém sedu.

Podzimní období sklizně je, jak to vnímám, totální směsicí starého a nového, čert aby se v tom vyznal a on si myslí, že se vyzná a přitom nevidí, kudy teče Život. Dochází k rozdělení světů a během posledních tří měsíců tohoto roku už by se to mělo manifestovat i ve hmotě. Znovu projdeme bránami, tentokrát však i jako lidstvo.

Brána 10:10 jako dokončení. Kolečka se dotáčejí. Netvrdím zde, že naše karmické zápletky, zejména u dosud neprobuzených, se rozuzlí do vánoc. Vnímám záměry duší skončit hru a vstřebat zkušenost, čili evoluční posun. To zde dosud nebylo. Mnohé bytosti byly tak zbídačené i v duši, že jen těžko vnímaly vyšší energie.

Brána 11:11. Ach. Loni byl úkol probuzených duší vysokou mistrovskou vibraci této brány udržet a uchránit. Letos jde o to otevřít ji i pro ostatní. Vize dvou mistrů spojených rukama, pod nimiž jako bránou prochází každá duše, která vyslala souhlas se vzestupem a probuzením. Léčení Láskou a transformace stínů.

Brána 12:12 letos v plné síle Kristovského vědomí, neboť při přidání součtu roku 2019 dostaneme 12:12:12 čili 3:3:3. Integrace polarit a sjednocení. Transcendence, z ega (1) do Srdce (2).

Vše směřuje přes Slunovrat, který celý trojskok nějakým způsobem kvantově pojme a zpracuje během "tří dnů tmy" (pobyt  lidstva ve tmě), do nového roku 2020, už vizuálně-numerologicky-pocitově megasilné energie s přesahem a dopadem do 12.1.2020, kdy (podle astrologických informací) dojde k setkání Saturna s Plutem.

Moje astrologické vnímání je čistě intuitivní, moje pozornost byla k tomuto datu a tomuto setkání přivedena, ostatní mi přichází jako informace od Vyššího Já. O Saturnu jsem psala už v letní SUNarizaci, od druhé půli září jde v přímém směru, Pluto jde přímo od začátku října a oba směřují k sobě. Energie karmy a podvědomí směřují k velkému setkání. Lineární a obrazové. Mužské a ženské. Nic zdánlivě nezměnitelné neodolá. Energie konjunkce je cítit už nyní, poté, co se obě planetární bytosti vydaly přímým směrem. Pomalu se šinou a vyrývají kosmické odpadky, které stlačují na hromadu. Co je nové, je energie Země a jejího lidstva, vysoká vědomost a Spojení se Zdrojem. Vede mě to k procítění daného okamžiku spíše než k podrobnějšímu studiu astrologie, neboť pokud se posuneme ve vibracích a nezměníme svoje vnímání astrologických jevů a vlivů, zbytečně se zdržíme v nastalém chaosu. Zdá se, že toto mocné spojení přináší i tuto změnu.

Nechť naše Srdce skočí tímto trojskokem přímo do Nebe. Jsme v kondici. Dlouho jsme trénovali.

I.