Transformace není reformace 3d

09.08.2018

Povrchní hra na proměny skončila. Je čas sáhnout do hlubin a vytáhnout 3d bahno na Světlo. Transformace začala naplno.

Dosud jsme se transformace jen lehce dotýkali, chodili jsme na semináře nebo je pořádali, tančili v kruhu a oslavovali věk vodnáře. Sem tam jsme něco pustili a něco odpustili, něco přijali, něco jsme zjistili. Naše hlavy nám perfektně sehrály hru na probuzení. Dokonce jsme začali otvírat Srdce a cítit proud Lásky.

Ohromné a dojemné změny, které se mnohým udály, vedly a stále mnohé vedou k tomu, aby tuto radost a proměnu sdíleli a věnovali tuto euforickou energii do tzv. změn společnosti. Vnímám proudy energeticky velmi silných bytostí se záměrem tzv. ozdravit společnost, mluvím teď o celkovém systému politickém, národnostním, finančním. Přijít do systému s láskou a moudrostí, přivést lidi, kteří jsou tzv. čestní, upřímní, duchovní, vědomí.

Ach, takový soucit mě naplňuje, jen když o tom píšu. Drazí, takto to nefunguje! Jsou to snahy falešného světla stáhnout energetické zdroje zpět do matrixu a tak ho vyživovat. Staré atlantské a egyptské kasty se snaží udržet se na svých trůnech, kulisy jsou proměněné, ale energie pořád stejná.

Pokud stále věříme, že v rámci matrixu existuje něco pro naše nejvyšší dobro, nás jako bytostí, stále jsme neprohlédli hru na světlo a temnotu a nedohlédli jsme za ohrádku. Protože matrix není systém života, je to struktura vytvořená k zajištění chodu chovného statku. Jakákoliv snaha tuto strukturu tzv.reformovat je temným záměrem vedený proud energie směřující k jejímu udržení a dalšímu zneužívání lidských bytostí. A nyní slouží i ke hře o galaktický čas, tedy o to, abychom zmeškali transformační vlak, který k nám přijel v podobě setkání mnoha konců galaktických cyklů v jednom bodě.

Proč stále věříme, že někdo musí za nás rozhodovat? Že někdo ví lépe, jak a co máme dělat, co jíst, jak se milovat a co si myslet? Proč si stále myslíme, že jsme neschopni sami žít a vést své životy, léčit se a učit se? Protože jsme tak byli naprogramováni. Protože i jenom myšlenkou na to odevzdáváme část energie, která námi proudí.

Naplňovat umělý systém Živým Světlem prostě není vibračně možné. Nízkofrekvenční 3d škatulky nelze naplnit Božským-lidským potenciálem. Přestaňme zachraňovat svět lepením náplastí na díry v systému. Je to pavoučí síť, lepivá a smrtící, nesoucitná. Přestaňme se vyzbrojovat zkušeností jako aplikací starých (naprogramovaných) postupů na plynutí Života.

Zachraňme sebe. Vraťme si status člověka Božského. Znovu cítím potřebu napsat, že jediná cesta ven vede dovnitř. Do hlubokého poznání nás jako sebe si vědomých vědomí, naší (byť třeba částečně ztemnělé) osobní historie. Poznání a projevení našich talentů a nadání. Všechny jsou Božsky sehrané tak, aby společně vytvořily živou strukturu, o níž zatím (většinou) nemáme ponětí, jak vypadá. Transformace je (tvrdá) osobní práce na zvýšení vibrací a integraci Vyššího Já s naší fyzickou strukturou. A to je cesta otevřeného Srdce, které vidí, zná a vede nás nad struktury matrixu/mysli/ega. Cesta Lásky a uvědomování, abychom se stali multidimenzionální bytostí, která matrixové struktury vnímá, prochází jimi, ale nenaplňuje je a dokonce je transformuje na vibračně vysokou energii.

I.