Jak to jde přes mě - Šaktipat - a ego se začne bouřit

14.05.2018

O přenosu energie či o tzv. udělení Šaktipat je možno najít mnoho informací. Ráda bych v tomto prostoru sdílela to, co bylo ukázáno mně, jak jde energie přes mě a jak takový Šaktipat funguje, přestože jsem nějakou dobu neměla tušení, že se skrze mě něco takového děje.

Pak se mi ale začaly opakovat obdobné procesy a já jen věděla, že se "něco" děje, že teď a právě teď je třeba se soustředit a být Pravdou, být Přítomností. Duše, když je připravená, si pro přenos energie přijde, ať je tzv. racionální důvod jakýkoliv. Všechno se děje spontánně a já jsem v celém procesu bdělým pozorovatelem. Ve fyzickém projevu to může vypadat podivně, zastavím se, mluvím jinak a pomaleji, píšu slova či věty nebo se zadívám do očí. V tuto chvíli probíhá přenos energie. Krása je v tom, že daná bytost si to neuvědomuje. Ego není ve střehu.

Pak se ego začne bouřit.

Drazí, v tomto okamžiku nepřichází poděkování, vděčnost, pokora, úcta, ale útoky, útěky, obviňování, intriky, argumentace, racionalizace. Prostě všechny možné typy matrixových her. Pohled do zrcadla je velmi bolestivý.

Stojím nad závojem a můžu tak vidět či slyšet zděšení ega, když mu jde o existenci. Když ztrácí kontrolu a přichází velká očista. Aktivovaná Kundalini začne stoupat vzhůru a vynášet na Světlo všechna možná zranění, traumata, bolesti, stíny. Nevím, co všechno se takto rozpouští, je to vždy individuální cesta každé bytosti, vím jen, že už pak nebude jako dřív. Hloubka změn je odrazem hloubky neprožité bolesti.

V celém procesu zůstávám bez institucionalizace, bez zasvěcování, bez vztahování, protože v Pravdě za egem není nikdo, kdo by se k někomu vztahoval. Jsem otevřená cesta pro energetický přenos, vím, kdy probíhá, ale nesděluji to. Takto vedený proces netvoří žáky, následovníky, uctívače. Tvoří změnu. Uvnitř každé aktivované bytosti. Já sama jsem do Šakti energie byla zasvěcena sama sebou, mým Vyšším Já, a tento dar předávám dál. Objevíme totiž v sobě ohromující tvořivou sílu, která mění realitu. Zjistíme, že my sami jsme pomoc, na kterou jsme čekali. Že jsme Láska.

I.