Probuzení i zabednění aneb odezva na odezvy

28.09.2018

Děkuji za to, když se rozhodnete věnovat mi (a sobě) čas a energii a kontaktovat mě. Vnímám to jako velké propojování a utváření zcela nových struktur. Není těžké vypozorovat něco, co hluboce znám a co vnímám i od vás. Jsem probuzená/ý a lidé kolem mě nejsou! Jsou zabednění!

Drazí, v tom je právě ten vtip. V tom je právě ta práce, která jakoby není vidět. V tom je právě mise, kterou jsme přijali. Kdyby tady po této planetě chodily vědomé bytosti, které si chtějí hrát s hmotou a zkoušejí, zda je zábavnější postavit dům rukama nebo sedět a nechat ho stvořit krystalizací, mnozí z nás by tady (zřejmě) nebyli.

Rozhodli jsme se inkarnovat se sem na planetu Zemi a pracovat společně na osvobození Univerza od nízkofrekvenční primární anomálie. Pokud si tuto větu přečtete pozorně, je v ní obsaženo vše:

- rozhodli jsme se, tudíž nikdo nás nenutil a je nás více (mnoho)

- inkarnovat se, tedy vejít do hmoty, snížit vibrace tak, abychom se vůbec nějak do fyzického těla vešli

- sem na planetu Zemi, tedy jsme tady právě teď, na 3d vyjádření Gaie, kterému říkáme Země

- pracovat, tedy je to práce, poslání a mise

- společně, tedy v Jednotě, spolu

- osvobození, tedy vedení do svobody

- Univerza, jde tedy o univerzální, inter-galaktickou záležitost a zájem

- od nízkofrekvenční prvotní anomálie, čili nepředvídaného aspektu stvoření padlého do velmi nízkých frekvencí vykazujícího znaky pseudovesmíru včetně pseudostvořitele.

Součástí této mise byl vibrační propad (tak hluboký, že jsme zůstali v nevědomosti) a následné probuzení se. Vybaveni kódy Lásky, Jednoty, Harmonie, Spolupráce v našich srdcích, domluveni s mnohými členy našich galaktických rodin jsme začali hrát hru na temné a světlé s důvěrou, že to zvládneme. Že uslyšíme budíček a že budeme vědět, co dělat, protože ucítíme vedení ze Zdroje. V Univerzu nekonečných možností je mnoho časových linií vývoje lidstva včetně té, na níž je lidstvo a planeta zničena, my se ale rozhodli pracovat tak, abychom aktivovali časovou osu s programem Vzestupu. A to se, milovaní, již podařilo.

Nicméně je třeba hru dohrát, takže pokud jste probuzení, můžete se setkat s těmito nebo podobnými programy, které na vás útočí:

- jste v sektě nebo jste alternativci

- nejste normální, trpíte duševní chorobou, jste nevyrovnaní a depresivní

- ulítli jste, nevěnujete se dostatečně pozemským záležitostem

- jste materiálně a/nebo finančně neschopní

- máte špatný vliv na děti, rodinu, dostatečně o ně nepečujete

- jste sexuálně chladní, emočně studení.

A další a další nuance takovýchto programů, které ovšem zakomponovávají velké podrobnosti z vašeho 3d života, takže dokáží přesně namířit na slabá místa a tím hlouběji vás znejistit (program špatného vlivu na děti jistě není aplikován u někoho, kdo děti nemá).

A vy přitom

- procházíte brutálními transformačními procesy ve všech vrstvách Bytí

- dostáváte informace z oboru sci-fi a začínáte je považovat za normální

- vidíte spoustu matrixových procesů jako zbytečných, prohlédáte hru na drama

- procházíte procesem otvírání srdce a dotýkáte se Božské Lásky

- fyzicky se potýkáte s proměnou těla až na buněčné úrovni, přibíráním na váze, kdy tělo jakoby existuje ve dvou provedeních simultánně, nové prosvětlené buňky nejdříve tvoří novou strukturu a pak teprve rozpouští ty staré

- léčíte stará, někdy velmi stará zranění ve fyzické i emoční vrstvě

- procházíte mnoha dalšími procesy a nevidíte kolem sebe nikoho, kdo by jimi procházel taky

- velmi rychle přicházíte o staré sociální kontakty (přátelé, rodina, kolegové), protože s nimi prostě nerezonujete

- se odpojujete od 3d distrakcí jako je televize a rozhlas a celý svět masové zábavy, masový sport, politika

- detoxikujete sebe jako bytost na všech úrovních

- často trpíte stavy jako jsou úzkosti, strachy, tzv. deprese, bolesti ze ztráty a opuštění

- hledáte někoho nebo něco, kdo by vám pomohl

- prostě chcete být sami a pryč odsud.

Ano.

Všechno jsou to aspekty prob(o)uzení. Znamená to totální přenastavení našich energetických systémů. Znamená to hluboké léčení na úrovni DNA, nejen té fyzické, která tvoří jen malinkou část skutečné DNA informace, hluboké léčení Duše a aktivace Vědomí. My si nerozšiřujeme vědomí, my se vracíme do jeho původní vibrace poté, co nám část vědomí byla (temně, záměrně) uzamknuta. Během tohoto procesu jsme neustále vystaveni tlaku protisíly, protože dokud nejsme ve vědomí Jednoty, můžeme být probuzení, ale stále v dualitě. Hrajeme pak hru, jejíž pravidla jsme nenastavovali a ani je neznáme. Nechápeme smysl hry a známe jenom její vyšší cíl - a to se dá shrnout do dvou slov: Léčení Láskou. Naopak protisíly znají pravidla, protože je vytvořily, samy je pak porušují a vytvářejí nová. A probuzeným bytostem všemožně zabraňují ve zvyšování vibrací a rozšiřování vědomí, protože to znamená jen jedno: Léčení Láskou. A to je konec hry, konec duality. A konec temnoty.

V našich životech pak probíhá neustálý střet těchto protisil se sílícím Světlem vycházejícím z našich Srdcí. Možná zjistíte, že dlouhou dobu je ve vašem okolí někdo, kdo váš růst zpomaluje, zastavuje. Často člen rodiny, (ex)přítel. Tyto bytosti to většinou dělají nevědomě. Neví, že jsou používány jako zbraň namířená proti Světlu. Prostě nabízejí svoje černé díry a blokády ke vstupu nízkofrekvenčních entit do jejich energetického (mentálního) pole. Někteří dokonce na tuto roli přistoupili již před inkarnací a pracují tak na základě smlouvy, přinášející určité benefity pro ego.

Takto temnota působí na naše oslabené části. Otázka je, co s tím. Odpovědí je vyšší cíl hry: Léčení Láskou. Jako probouzející se/probuzená bytost můžeme více a hlouběji vidět a poznávat princip těchto procesů a tak s nimi i pracovat. Uvidět, pochopit, přijmout. Vyléčit. Vyrůst. To všechno je obsaženo v MILOVAT SEBE, protože to znamená milovat a ctít Stvořitele. Vidět každý takový útok jako útok na Stvořitele a z pozice Stvořitele se s ním i vy-rovnat. Každým takovým vyrovnáním se narovnáváme. Nakonec stojíme rovně a nezlomně a žádný útok se nás nedotýká. Nejsou žádné knoflíky, které by bylo možno mačkat. Stojíme jako manifestace Stvořitele v lidském těle chránící sebe sama a léčící ostatní. Jsme pak nejen probuzení, ale i vnitřně sjednocení, mezi zabedněnými stojíme ve vědomí Jednoty, jsme Láskou, jsme Léčením. A díváme se na ně se Soucitem, protože pracujeme na tom, aby se ze zabedněných stali probuzení.

I.