Nová Země je kvantové Bytí

20.12.2019


Stará 3d Země je (byla) lineární projekt. Proexistovávání se v čase a prostoru v oddělenosti od Zdroje. Osobnosti (nižší Já) oddělené od Duše se motaly v programech a vzorcích a vedení Duše (Vyššího Já) téměř nevnímaly, neslyšely, necítily. Takto se Zdroj sám chtěl zažít, sám sebe prožít v oddělenosti od sebe, takto jsme to vytvořili. A vědomě do této hry vstoupili. Stále znova jsme se rodili, umírali, zapomínali.

Astrální 4d dimenze je přechodová dimenze s lineárními časovými osami spojenými s kvantovými událostmi. Je to dimenze, kde se odehrává, a to doslova, největší část války o vědomí, do níž jsme vstoupili. Zde jsou na koni všichni mágové, vědmy, lucidní spáči, mozkomorové, různé nefyzické entity, matrixoví programátoři, ale i stvoření falešného světla. Zde se manifestuje cokoliv, ovšem v rámci dané časové osy. Těch bylo pro lidstvo vytvořeno několik, od těch zcela katastrofických a destrukčních až po časovou osu vzestupu.

Nová Země vibruje na frekvenci 5.dimenze. Je to první úroveň (vnímáno od těch nejhustějších vibrací), kde spolu-tvoříme Láskou, v Lásce, z Lásky. Je to první úroveň vědomí, kdy jsme svobodnými bytostmi, které užívají svobodnou vůli. Je to vibrace Jednoty a Sjedno-cení. Zde v přítomnosti projektujeme náš vesmír směrem z posvátného Srdce ven (tvořivý Trojplamen). Pracujeme se záměry, které jsou vyplňovány energií Zdroje. Jsme a tvoříme dle Univerzálních zákonů.

Novou Zemi nelze najít bez transcendence linearity. Bez překročení ohraničení určeného myslí, i když ta bude namítat, že svůj vesmír tvoříme jen do okamžiku, než narazíme na hranice jiného (vesmíru). Mysl vždy bude držet lineární linku, protože v linearitě, v racionalitě, je mysl mistrem. V Nové Zemi jsme mistrem my. Jsme mistrem kvantového tvoření z nekonečného Zdroje projektujícího se do nekonečně mnoha forem. Místo "pochopit" užíváme pojem "přijmout", místo "zkusím" pracujeme s pojmem "udělám".

Tvoření v Nové Zemi znamená plné přijetí odpovědnosti za svou bytost a plné odevzdání se do Lásky Zdroje. Nová Země, čili projev planety Gaia v 5.dimenzi, je prostor projevu individualizovaných vědomí (Duší), které v úrovni 5.dimenze své multidimenzionální existence plně splynuly se Zdrojem a společně pracují v komunitě "lidstvo" v kosmickém prostoru "Gaia". Nejsou hranice, do kterých by se naráželo. Vše se děje na základě energie a rezonance, tvoříme záměry a Zdroj nám je vyplňuje tak, že v daném energetickém bodě rezonují s jiným záměrem. A dalším. A dalším. Komunita Nové Země se tvoří Srdcem, pokud spolu o-Pravdu rezonujeme, jsme přivedeni ke společnému setkání v jedné Přítommnosti.

Vibrace Nové Země je lineárně aktivovaná pro rok 2020, již nyní je však možné se na ni naladit. V průběhu posledních 7 let jsme dostali možnost a dar odevzdat všechno a stát se vším. Pokud jsme si mysleli, že už jsme vše odevzdali, byli jsme prozkoušeni, zda vibraci nepřipoutanosti udržíme. A znovu. A znovu. Překročili jsme dualitu a vracíme se do Jednoty, do nekonečného Univerzálního prostoru, z něhož nám 3d/4d frekvence ponechala jen nepatrný zlomek.

Přípravy skončily. Pro první vlnu Loveworkers nastává druhá fáze. Vytvoření struktury Nové Země a pomoc všem dalším s překročením duality. Pozornost je plně soustředěná do Srdce. Rozhlížíme se a zjišťujeme, že stojíme plně v Přítomnosti a kolem nejsou žádné překážky. Stará struktura stále existuje, my se však zaměřujeme na tvoření té nové, vysokovibrační, utkané z Lásky, Soucitu, něhy, Radosti, odpovědnosti, posvátné erotiky a tvořivosti. V lidských a přitom krystalických tělech se objímáme a radujeme, milujeme a tvarujeme. Všechny brány jsou otevřené, ta slunovratová 3-3-3 se za námi zavře, jakmile jí protančíme. A světy se začínají oddělovat.

I.