Narovnání ženských rodových linií

18.06.2019

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď

Za námi čisto, před námi nekonečno. Božská ženská energie, tak dlouho proudící k Zemi, se protnula s úrovní dna. Dno plné bahna, výkalů, smrti, krvavých obětí, destrukce i manipulace, ovládání, znásilňování. Světelný paprsek Božského ženství se prosvítil až do nicoty. Nenechali jsme se zmást obrazem pečující a poslušné Evy a šli jsme dál, cítili jsme, že tady to nekončí, že už není možné se zastavit. A našli jsme Lilit. Šílený strach, který jsme měli z její pomsty za to, že jsme ji jako ženskou, temnou, sexuální a očistnou energii zazdili do kamenných zdí postavených kolem našich srdcí i sexuálních orgánů, jsme odevzdali našim Srdcím, kde bolestivě a dlouho hořel.

Energie Lilit je Božská, je Jedna, je neoddělitelná od všeho a je vším, tak jako je Universum Vším Co Je. Jen umělé konstrukty naší mysli ji oddělily od Všeho Co je a k tomu jako superdoplněk vytvořily hrozbu pomsty. Kvůli této konstrukci byly i ženy rozděleny na ty světlé a pečující, s dělohou a cestou otevřenou směrem k Srdci, a na temné a sexuální, s vaginou a cestou otevřenou směrem k Zemi. Během několika posledních časových úseků probíhala jejich integrace a sjednocování.

Uzřeli jsme Svatý Grál.

Obě části se spojily, nejdřív v tichém splývání, zkoumání, objímání, pak ale přešly do divoké a orgasmické radosti. Plné, bezedné, přetékající poháry zvoní smíchem i pláčem. Posvátné tekutiny Božského ženství se přelévají z jednoho poháru do druhého, proudí a tečou, poskytují osvěžení i rozkoš.

Najednou se vše ukázalo. Jak (nízkým záměrem) pokřivené bylo naše vnímání ženství a jak se míjelo se Zdrojovou energií. Jak pokřivené bylo vnímání mateřské figury a Velké Matky. Jak ploché bylo vnímání (neposkvrněného) početí. Jedno oddělení, které vedlo k dalšímu a dalšímu rozdělování a škatulkování. Takové zmrzačené energie se pak mohly spojovat pouze s dalšími zmrzačenými protějšky a tvořit...zmrzačené potomstvo. Přesto, nebo právě proto jsme aktivovali naši sílu a začali se léčit, neboť všichni jsme těmi zmrzačenými částmi najednou, jsme ale i tím Božským celkem, naším plným potenciálem.

A nastal oka-mžik udělat čelem vzad, otočit se na naše matky a nabídnout pohár i jim. Poskytnout jim křišťálově čisté zrcadlo. Aby mohly u-vidět, jak pokřivené vnímání jsme si tady vzájemně předávali. Tato cesta byla otevřena na planetární úrovni. V každém rodě je nejméně jedna bytost, která už se teď takto může ke svým předkům otočit a být jim tím zrcadlem. Protože je čistá, vibrující a živá. Tím umožňuje čisté, vibrující a živé energii prostoupit celou mateřskou/ženskou linii a pomáhá uzdravit ji.

Lineárně vyjádřeno je pár vteřin před dvanáctou. Po tisíciletích nerovnováhy a patriarchální, levohemisférové pře-váhy vstupujeme do období Božského Ženství. Končí jeden velký cyklus a s novým galaktickým rokem koncem července přicházejí Královny. Uzdravily se a s dojetím sledují léčení Králů, aby jim mohly nabídnout místo vedle sebe.

I.