Konec hry na (falešné) světlo

01.07.2018

Na falešném světle jsme mohli vystoupat velmi, velmi vysoko. Poskytlo nám velkou měrou to, po čem naše duše toužila a touží ve 3d - zvyšování vibrací, spirituální růst, komunikaci se spirituální úrovní, jasnovidnost. Dostali jsme nabídku zakusit světlo, pracovat s energií, být léčiteli, vědmami, mágy i duchovními učiteli. To byl návrh smlouvy a my jsme ho (více méně svobodně) přijali a podepsali. Tím jsme část své  Božské síly odevzdali umělému systému. Pak jsme zapomněli, že k tomu všemu došlo, a nabyli jsme dojmu, že JSME léčiteli, vědmami, mágy a duchovními učiteli. Plnili jsme smlouvy a dostali to, co jsme si vyjednali. A stovky i tisíce let se to tady opakovalo. Přitom jsme (vy)tvořili vzájemné ovládací karmické vazby, které jsou většinou stále aktivní bez ohledu na kulisy.

Toto falešné světlo je však pouze astrální projekcí. Je to světlo vytvořené uměle programováním dle představ 4d entit. Expanze vědomí je znovu chycena do slepé uličky. Nemluvím tu o organizovaném náboženství a sektách. To je nízkofrekvenční záležitost, kterou s určitou zkušeností odhalíme. Mluvím o relativně velmi vysoké frekvenci luciferského světla. O ohromném egregoru zakrývajícím spojení se skutečným Zdrojem. Značná část tzv.ezo-scény je na tento egregor napojená. Stát ve falešném světle totiž znamená nevidět hloubku temnoty, protože ta se nachází ve slepém úhlu. Znamená to podmíněnost přístupu ke světlu, princip něco za něco (guru, zasvěcení, uctívání, následování), protože programující bezduché entity prostě neznají bytí v bezpodmínečnosti. Někdy až žasnu nad propracovaností matrixu. Nabídnout vězni (falešný) pocit osvobození je vysoce promyšlený tah.

Jsou však na Zemi bytosti, které se vědomě rozhodly do podobných smluv nevstupovat. Nezakusit černou, ani bílou magii. Určit svou inkarnační cestu jinými milníky než astrálními dovednostmi. Rozhodly se projít matrix s jedinou navigací, s Božskou jiskrou v Srdci. Většinou proto musely vstupovat do velmi náročných inkarnačních podmínek. Část cesty dokonce mohly, ztraceny, jít ve falešném světle. Dělaly a dělají to proto, aby na Zemi vrátily pravé Světlo. Tyto bytosti nepronikly jen tak matrixem do nějaké inkarnace v poslední době, jak by se mohlo zdát. Prošly jen velmi málo inkarnacemi nebo dokonce na inkarnaci čekaly tisíce let, kdy se setkají konce všech kosmických cyklů a Země bude moci vzestoupit zpět do vyšší dimenze. A to je právě TEĎ.

Už jsme tu takto byli, na konci atlantského období mnozí z nás pracovali stejně. Zavřeli jsme si přístup do 4d, abychom snížili možnost interferencí, otevřeli jsme cestu Světlu. Pak jsme ale byli zastaveni. Ženská energie tehdy ještě hluboce spojená s energií Bohyně nebyla vyslyšena. Byla zastavena technologickým omámením (co nám to připomíná?). Viděla jsem konstrukce podobné věžím mobilních operátorů nebo GWEN věžím hroutit se a padat do vody. Díky našim širokým magickým schopnostem jsme tehdy vytvořili destruktivní vlny vody namísto prožití emocí. Dnes znovu otevíráme cestu Světlu. Znovu pracujeme s technologickým omámením. Atlantský práh už jsme ale překročili. Léčíme zranění, která jsme si tehdy vzájemně způsobili. Čistíme ženské i mužské energie a vracíme je do rovnováhy, protože pravé Světlo, energie Zdroje, Láska nevytváří ovládací vazby, závislosti, nemanipuluje, ale léčí.

Falešné světlo tak přestává být lákavé a my ho snadno odhalujeme. Uvědoměním si sebe sama a péčí o svá probouzející se Srdce zjišťujeme, že všechno potřebné už máme a nemusíme obchodovat. Bereme si zpět svou sílu. Dotek pravého Světla je totiž velký třesk. Zjistíme pak, že vidíme. Že vidíme hru na světlo a temnotu. Prohlédneme iluzi matrixu, protože se nacházíme nad ním. Spočíváme v bodě neutrality a integrity. TADY už není třeba si na světlo hrát. Tady Světlem jsme.

I.