Informátoři ve 4d

25.10.2020

Je to velká, velká dimenze, ta čtvrtá. A přesto je jen přechodná. V této dimenzi se nacházíme v informační válce. V této dimenzi se odehrává boj dobra se zlem. V této dimenzi se rekonstruuje finanční systém, v této dimenzi jsou úžasné technologie a způsoby léčení, v této dimenzi jsou řízené meditace, v této dimenzi jsou informace a data. V této dimenzi je cenzura internetu a blokované stránky, v této dimenzi jsou protesty tiché i násilné.

A je mnoho těch, kteří ve 4d plní své galaktické mise nebo dotáčí svá karmická kolečka. Jsou nosiči i zprostředkovateli informací a dat, působí většinou v digitální sféře internetu a jsou pro to velmi dobře vybaveni. Možná jste si všimli, že tyto bytosti, většinou tvoří nějaké infokanály či webstránky, se velmi dobře orientují v digitálních technologiích, kombinují různé aplikace a digi knihovny a cloudové prostory, když je jejich virtuální prostor smazán/cenzurován, okamžitě vybudují jiný nebo přejdou na jinou platformu. V rozmezí dní dokáží přitáhnout neuvěřitelné množství shlédnutí/sledujících/odběratelů.

Tito informátoři jsou nesmírně důležití pro odhalování Pravdy a její působení v kolektivním vědomí na úrovni 4d. Sami však (zatím) nevidí za tuto dimenzi, neukotvili se ve vyšší úrovni vědomí a tudíž svou realitu projektují na ostatní. Často nabádají, ale nevedou. Jejich cílem je Pravdou zasáhnout každou neosvětlenou část nevědomých lidských bytostí a probudit je, zatřepat s nimi a přimět je k posunu hranic komfortní zóny a tím ke zvyšování vibrací.

Pokud jsme se naplno a napevno vrátili zpět do integrovaného stavu vědomí, do této dimenze vidíme, ale emocionálně se neangažujeme. Jsme pozorovatelem chaosu. Možná jsme někdy vedeni k aktivnímu zásahu, zejména v podobě očistného procesu, nicméně většinou jsme ve stavu klidného míru a bdělé pozornosti.

I.