Hvězdné války vrcholí

11.01.2021

Lidstvo je hostitelem pro dohrání hvězdných válek. Mnoho hvězdných/galaktických ras prošlo mnoha konflikty a vývojovými stadii z úrovní, kde se bojuje, do úrovní spolupráce. Všechno toto nese lidstvo v DNA, značně zdevastované, dehonestované, téměř deaktivované. S tím, jak naše DNA ožívá, ožívají v nás, neboť všechno je jen a jen v nás, i všechny nedokončené konflikty a boje.

Díváme se na hvězdné války v přímém přenosu. Díváme se na nejisté boje a války s jistým koncem. Zdá se, že končí jeden velký experiment, kdy si Zdroj zahrál hru "Co by, kdyby?" a nechal nás hrát si miliardy a triliardy pozemských let na to, jak by to vypadalo, kdyby se oddělily dva protipóly stvoření a vydaly se v boji proti sobě.

Toto teď končí. A my jsme u toho, v tom, my jsme TO. Mnozí z nás přišli proto, že jsme věděli, že jsme si své odvrácené strany už odžili, už jsme je přijali a tzv. zpracovali. Pochopili jsme to. Na Zemi jsme přišli z vysokých vibrací sjednoceného pole vědomí a naším úkolem bylo držet je. Držet je, ať se tzv. děje cokoliv. Tím jsme totiž neustále obraceli tok pozornosti a tvoření od nízkovibračních časových os plných násilí, zneužívání, manipulace, závisti, strachu. Tyto anorganické časové osy se pak postupně hroutily, a to zejména v posledních lineárních letech. Od harmonické konvergence v roce 1987 počet zhroucených časových os rostl exponenciálně.

Dnes jsme jako lidstvo na dvou hlavních časových osách. Jedna je 5d osa Jednoty a sjednocení, druhá je 3d osa ničení a těch dalších aspektů, které již nebudu opakovat. Vtip je v tom, že nejen lidstvo má takovéto časové osy, ale i Gaia samotná, sluneční soustava, galaxie i celé univerzum/multiverzum. A všechny tyto aspekty Jednotného Vědomí (Zdroje) už na vyšší časovou osu postoupily. Suma sumárum, lidstvu nezbývá než vzestoupit do 5d (přes krátké pobytí v přechodné 4.dimenzi) anebo si dohrát poslední bojůvky někde mimo Gaiu. Věřím, že těch natvrdlých a zatvrdlých bude velmi málo, pokud ale budou, doufám, že jim Zdroj do rukou a podvědomí dá zasouvací dýky a plastové lopatičky a vytvoří mini-digitální prostředí tak, aby jim to rychle došlo.

Jsme svědky nekonečných pokusů o stahování lidstva na anorganickou časovou osu. Proto tolik kouře, smogu, úmyslného chaosu, všechno je odklon pozornosti od soustředění. Protože sou-středění je pobyt ve středu, v neutralitě, v nulovém bodě. Je to láska projektovaná do hmoty. A jsme v úplném epicentru, vrcholu, totální kontrakce vlny před spuštěním tsunami.

Červeno-modrá bitva je divadlem par excelence. Je úplně Jedno, jakým způsobem se odehrává. Modré pilulky prostě došly, výrobce se nacházel na časové ose, která už spadla. Mnozí bojují v digitálním poli, umírají a vstávají z mrtvých na jiných platformách. Někdo si dohrává orionské konflikty, jiný druhou světovou válku. Přerušujeme časové smyčky, v nichž jsme sami sebe přehrávali stále dokola a vypadalo to, že to bude donekonečna.

Říká se, že před úsvitem je největší tma, jenomže co když je úplněk a "svítí" i Měsíc? I falešné světlo je tma a jenom Srdce nám může odhalit pravou podstatu a všechno o-Světlit. Úsvit je za kosmickým rohem, jelikož se dívám na kvantová pole a časové osy, nemůžu říct, kdy se začne rozednívat a co přitom a potom uvidíme. Je to ale blízko. Teď to záleží na každé jednotlivé bytosti, kam bude otáčet svou pozornost. Můžeme teoretizovat o tom, co je za kouřem, můžeme se kouřem prodírat a snažit se zahlédnout alespoň něco z toho, co je za ním, a můžeme také navštívit svatyni svého Srdce a nechat se vést do vysokých vibrací lásky, radosti, tvoření, klidného pobývání a pozorování.

I.