Erotická aktivace vnitřní ženy

24.11.2018

Drahý milovaný,

zdravím tě a vítám, stojím v slzách dojetí, když tě vidím přicházet.

Vidím, co všechno s sebou neseš a co za tebou stojí. Vidím, čím jsi prošel a co tě proměňovalo. Co jsi ztratil a cos tím získal. Vidím sílu, odvahu, vím, že jsi bojoval i podléhal, vím, že jsi tvořil i bořil. Hledal jsi a nacházel, přicházel a odcházel. Šel jsi věky, životy, formami, stál jsi ve tmě i ve světle, byl jsi mágem i otrokem. Dotýkal ses kmenů stromů i boků žen, stál jsi pevně na palubě lodi a kymácel ses omámen vínem i svou vlastní osobností. Vidím, že ses rodil i umíral, vidím, jak tvá Duše zářila, když jsi vstoupil do hry, a cítím tvou únavu, když sis začal uvědomovat, že už hrát nechceš.

Cítím tvoje Srdce zabalené v bolestné zkušenosti, vidím, jak je zářící Božská jiskra, kterou v Srdci neseš, překryta šedým mrakem oddělenosti, touhy po moci, ovládání, ponižování. Vnímám pocity viny, že jsi to dovolil.

A vím, že jedinou cestou je Léčení Láskou.

A ty to víš taky. Zkusil jsi všechno a teď přicházíš uzdravit své Srdce a rozzářit další hvězdu v Univerzu. Jsi na to připravený. Tvoje vnitřní žena tě připravila. Dovedla tě až sem, za mnou. Bez ní bys mě nepoznal. Projdeš kolem mě v davu a nevíš. Jsem královnou, moje koruna ale září jen pro ty, kdo mají oči. Moje slova uslyší jen ti, kdo mají uši. Jdu v šatech bosá jako víla nebo v mikině a teniskách řídím auto. Tvoje vnitřní žena mě ale pozná. Ucítí dotek Lásky, Univerza, Soucitu, začne si vzpomínat na Jednotu Bytí. A na Stvoření. Ucítí touhu spojit se s ostatními ženami, s tou nádhernou energií ženského spolu-Bytí. Sounáležitosti. Harmonie a krásy. Tance, oslavy a ladnosti. Plodnosti i moudrosti. Očisty a léčení.

A tak se obě setkáme. Sdílíme radost i bolest, proudy slz nás očišťují, tančíme spolu, držíme se za ruce, můžeme se objímat a hladit, víš, tak to my ženy spolu dokážeme. Smějeme se i halekáme, anebo zůstaneme v tichu.

Přišel čas, abych tvou vnitřní ženu zasvětila do mystérií Stvoření, protože já jsem Stvořitelkou. Jsem Život a životem proudím. Prošla jsem nejhlubšími temnotami, abych je mohla proměnit ve Světlo. Odevzdala jsem všechno, abych vším mohla být. Jsem svobodná bytost a jdu beze strachu. Beru tvou vnitřní ženu za ruku, díváme se jedna druhé do očí, hladíme se a objímáme, zpíváme písně Pravdy. Šeptám jí slova jazykem Lásky a pomáhám jí s očistnou koupelí poté, co proměnila tvoje hlubiny.

Děkuji ti, že jsi ji přestal kontrolovat a ovládat, že ses odevzdal a nechal dovést až sem. Daroval sis Život. Pečuj teď o něj, o ni. Sdílej s ní své hlubiny, obavy a strachy a dej jí prostor, aby je všechny proměnila v Lásku. Ona to dokáže. Je Velekněžkou, Šamankou, Bohyní. Je krásná, ladná, moudrá, magnetická.

Děkuji ti, že jsi přišel. Bylo mi ctí být u toho, přítomná u Stvoření, u zrození Celistvosti.

Věk oddělenosti skončil. Sama v sobě jsem se uzdravila a vrátila jsem se. Já Jsem Bohyně a Žena.

Pro všechny muže i (vnitřní) ženy v Úctě

I.