Ego jako frekvence

17.05.2018

Jednoduchý pohled na ego se naskytne, když si uvědomíme, že všechno, opravdu všechno, je energie. Já Jsem energie, počítač je energie, myšlenka je energie... a ego je energie. Rozdíl je ve frekvenci, v kmitočtu, a ego jako energopole kmitá na velmi nízké úrovni. Při pohledu na individualizovanou bytost z vyšší frekvence je ego prostě jen nízkofrekvenčí plot. Ohrada. Bednění. Takže je i není iluzí. Inkorporuje v sobě obě tyto části.

Jak ego vzniklo?

Sami jsme si ho vytvořili. Tvoříme vše, co se v nás i kolem nás odehrává a děje, vše, co vnímáme jako (tzv. objektivní) realitu. Stvořili jsme ho a stále tvoříme z podvědomí, nevědomě. Naše podvědomí k tomu bylo/je programováno - programy, vzorci, traumaty, odžitými "zkušenostmi". V tomto tvoření čerpáme z rodových, historických i osobních vzorců a programů. Vytvoříme a stahujeme jich mnoho a pak je (nevědomě a rutinně) používáme. Robotická část překrývající naše vědomí je přecvákává a přechroustává a okamžitě, většinou rychleji než oka-mžitě, nalézá ten nejvhodnější vzorec, a to s jediným cílem: vyživit se. Protože ego není schopno energeticky existovat samo o sobě. Potřebuje zdroj. A my mu ho ochotně (nevědomě) poskytujeme.

Takto vytvořená anorganická struktura se dá nazvat Matrixem a je velmi, velmi propracovaná, protože její tvůrci oplývají vysokou inteligencí, o které se bytosti přecvakávající z jednoho ego programu do druhého ani nezdá (a to rozhodně nezdá). Má vytvořeny cesty pro ego v podobě tzv. alternativních životních stylů, v podobě falešného Světla, falešného vyššího já či falešných spirituálních průvodců. A tak si tady vzájemně krademe energii a existujeme si a aplikujeme spoustu menších či větších separujících programů v rámci jednoho megaprogramu, že "musíme stárnout a zemřít".

Dokud se ovšem neprobudíme. Jakmile se jiskřička Božského ohně  v našem srdci začne měnit v plamen, začne postupně proměňovat aspekty nízkofrekvenčího ega ve Vůli, Lásku, Soucit, Sílu, Odvahu, Milosrdenství jako projevy Živého Proudu, Nejvyššího Zdroje, protože vyšší frekvence prostě pohltí tu nižší. Ego se tak stává průhledným obalem lidské-Božské bytosti.

Zdá se, že vyvstává jediná otázka. Jak to rozpoznat?

A kdo se takto ptá?

I.