Co jsou aktivační kódy

04.08.2018

Znovu jsem byla přivedena k ativačním kódům, k vysvětlení, co to vlastně je.

Aktivační kódy jsou spínače pro naše podvědomí, jsou to aktivátory určitých částí DNA, které podvědomí přeprogramovávají. Tento proces většinou probíhá podvědomě, jsme Jedno-Duše vedeni obrátit pozornost tam, kde to právě potřebujeme. Opakování je vrývá hlouběji a hlouběji. Postupně tento proces můžeme sledovat vědomě. Tím se aktivace samozřejmě prohlubuje a velmi urychluje. Kódy jsou jednotné pro všechny Duše, další jsou specifické pro jednotlivé monádické celky a rodiny Duší, jsou rovněž kódy určené jednotlivým vědomím. Vysílání kódů je řízený proces jako součást transformace a vzestupu Země.

Kódy numerické

Během březnové transformační (před)vlny mi bylo ukázáno, že každé jednotlivé vědomí, potažmo DNA, je možno složit z kombinace čísel a vyjádřit tak jeho příslušnost k celku a zároveň jeho jedinečnost. Matrixové programování je virus, který některé části deaktivuje nebo pozměňuje. Aktivační kódy pak mobilizují síly, které tento virus čistí. Numerologický význam čísel a jejich kombinací, stejně jako význam čísel jako znamení, je pouze část toho, čím dané číselné kombinace skutečně jsou.

Aktuální kódy 3.8.:

1104  1111.4  1141  86  87  9  717.1  711  9


Kódy jazykové

Působí úplně stejně. Přeprogramovávají podvědomí a pomáhají zvyšovat vibrace. Jsou to mantry a afirmace. Mnohé z nich jsou však (záměrně) zavirovány. Procítění vibrací těchto jazykových vyjádření je jedinou cestou k jejich u-žití.


Kódy obrazové

Jsou symboly, mandaly a jantry. Automatická kresba, také kódy zobrazující aktuální energetický stav planety, které přijímá Fewa (Ilona Pálušová). Lze je najít např. na Otvoroči. U symbolů, ještě více než u afirmací, je však třeba procítit, na co se u nich vlastně napojujeme. Mnoho symbolů je totiž otočených či jinak přeprogramovaných.


Kódy zvukové

Zpěv, intonace hlasu, odříkávání a zpěv manter, solfeggio frekvence. Je už asi rozšířená informace o rozdílu naladění komorního a na 440 hz (standarní frekvence, na níž jede masová hudba a zvuk) a na 432hz, což je univerzální rezonance a sou-lad (lze najít na youtube).

Naprosto úžasným zvukovým kódem je zpěv ptáků. Taky velmi silně vnímám bzučení včel a čmeláků, cvrkot cvrčků (cikád). Ladí každou buňku těla a při jejich vnímání se můžeme pěkně uzemnit.

I.