Aktivační kódy pro manifestaci kvantového skoku (Neo Glimmer)

06.06.2018

Drazí, aktivační kódy jsou informace pro naše Vyšší Já, jsou to kódy pro přepis a přeprogramování podvědomí. Už jsem uváděla kódy numerické i jazykové. Teď předávám kódy kombinované. Rozséváme je po internetu jako semínka Světla a pomáháme tak zvýšit vibrace a manifestovat kvantový skok ve vědomí.

Již v březnu při intuitivní taneční meditaci, kterou si užívám téměř denně, jsem měla pocit, že se na mě sypou čísla. Všude čísla. A dostávala jsem obrazy toho, jak každé vědomí v Univerzu lze vyjádřit čísly, spíše jejich kombinací. Matrix pak je virus Univerzálního systému tady na Zemi. A mnozí z nás sem přišli, abychom tento virus vyčistili kódy, které v sobě neseme.

A právě v té době zveřejnila bytost vystupující jako Neo Glimmer sérii kódů. Na první pohled i poslech jsem přesně nerozuměla tomu, jak s nimi pracovat. A byla jsem přímo vtažena do hledání informací o tzv. gematrii. Česká wikipedie dokonce toto heslo ani nenaplnila. Dohledala jsem, že jde o disciplínu, která každému písmenu hebrejské abecedy přiřazuje číselnou hodnotu, tyto hodnoty se pak sčítají do výsledné hodnoty slova nebo slovního spojení. Předpokládá se, že slova (slovní spojení) se stejnou numerickou hodnotou spolu souvisí. V takovéto definici ale vnímám převrácený vztah příčiny a následku (ostatně jako mnohde jinde). Když se podíváme tak, že každému číslu nebo numerické hodnotě je přiřazeno písmeno, slovo či slovní spojení, řekla bych, že jsme u programovacího jazyka. A písmena a slova jsou výsledkem, nikoliv příčinou.

Soustava čísel a slov, kterou Neo zveřejnil, je nakonec pochopitelná. Slovní spojení, která Neo obdržel, podle gematrických tabulek (já našla dvě, anglickou a hebrejskou, slovní spojení jsou zde přepočítána podle hebrejské tabulky) sečetl a výslednou numerickou hodnotu znovu zadal do gematrické kalkulačky (lze dohledat). Z ní pak byla vyvozena další slovní spojení.

Jak s těmito kódy pracovat? Neo uvádí, že přepsat, nejlépe rukou, přesně tak, jak jsou uvedeny. Na konci podepsat. S tím já moc neladím, celá tato procedura je velkým projevem vůle a pro mě není třeba ji stvrzovat podpisem mojí matrixové existence. Co mohu potvrdit je, že přijde jasná informace (od Vyššího Já), že tyto kódy v nás byly aktivovány.

Kódy jsou v angličtině. V češtině uvádím jen některé z nich (naše Vyšší Já jim rozumí i anglicky):

Za všech okolností

Sesterská planeta

Věčná nesmrtelnost

Vertikální vzestup

Den nové Archy

Uzamčení stínových duší

Galaktický střed a Jupiter

Událost vyhoštění

Návrat k Sobě

Toto je konec ďábla

Velká Moudrost

Bůh vezme domů

Střed

Vzestup Gaie

Velké Já Jsem

Transport Nová Země

První zachránění

Svatý grál zničil kouzelné zrcadlo

Klíč ke slovu

Návrat domů

Galaktická spirála tvoření

Moje mise

Já Jsem Svatý Grál

Vše je na svém místě

-------------------------

Není jiná cesta, jak zjistit, co mi kódy říkají, než ztišit se a procítit to. Pokud jsme k tomu vedeni, udělejme to. Matrixová hra, kterou většina z nás už nechce hrát, tak skončí třeba o vteřinu dřív.

I.