Aktivační kódy jazykové

15.05.2018

Jen prostým sledováním těchto kódů se čistí podvědomí a aktivují se ty jeho části, které jsou součástí čistého Zdrojového kódu krystalického vědomí.

Já Jsem Přítomnost

Láska

Vědomí

Vzestup

Kristovské srdce

Kundalini

Bytí

Živý Proud

Síla

Pravda

Uvědomování

Soucit

Odvaha

Sjednocení polarit

Jednota

Božské Ženství

Božské Mužství

Manifestace

Přeprogramování

Světelné tělo

Zdraví

Hojnost

Krystalické tělo

Tvoření

Osvobození

Probuzení

Nulový bod

(transmise Iva)