A na konci duhového mostu je strážce

25.10.2020

Multidimenzionalita na Zemi nyní začíná být legrace. Vedle sebe teď mohou stát bytosti s vědomím ve 4d stejně jako v 6d, ovšem 3d ne-tvor už nemůže fyzicky být vedle někoho s ukotveným integrovaným vědomím, tj. 5d a výše, neboť vibrační rozdíl je příliš velký a tak vysoká vibrace tu nízkou jednoduše spaluje.

Kolektivní vědomí lidstva obecně se teď nachází ve 4d, lidstvo je zavřeno v očistci. Pobyt ve tmě. Pro někoho zvědomení potlačených strachů, traumat i bojů, pro někoho vstup do síly Ducha a Jednoty. Tzv. karanténa je jen manifestací tohoto stavu.

Skupina bytostí, které v sobě spojily všechny směry a veškerou dualitu, tvoří kolektiv sjednoceného vědomí strážců a pozorovatelů. Tyto bytosti se pevně ukotvily v dimenzích jednoty, většinou 5/6d, společně tvoří krystalickou mřížku vědomí Nové Země. Jsou strážci vibrace a stojí až na konci cesty očistcem, na konci duhového mostu před nebeskou bránou. Teprve tehdy, až máme dojem, že jsme zvítězili, porazili svoje ego, zvládli všechny nástrahy a zkoušky, vyčistili karmy prababiček i národní traumata, teprve tehdy se setkáme se strážcem.

Strážce:

 • Nestojí, je v pohybu
 • Nedá se najít, přistoupí k nám (zprvu nepoznán) sám
 • Je ve fyzickém těle neurčitého věku, mladistvého vzhledu a velké kondice
 • Může vypadat jako víla nebo jako pankáč
 • Užívá vědomě slova a jazyk
 • Nenabádá, ale vede
 • Dokáže nás přetáhnout holí a nechat nás dojít ke zjištění, že i ta hůl jsme my sami
 • Rozpozná manipulaci a hry ega
 • Je trpělivý. Nekonečně.
 • Může být muž nebo žena
 • Užívá si hravost a humor
 • Nebeskou bránou nenechá projít nikoho, kdo nese jakoukoliv zátěž ze 3/4d
 • Vyzařuje lásku, radost-nost a hojnost.

Cestou do nebe strážce nelze obejít. Znovu opakuji: strážce nelze obejít. Snaha propašovat něco nebo jít po jiném mostě vede jenom zpět do očistce. Strážci jsou dobře vyškoleni a vycvičeni. Poslední velké školení byla atlantská škola. Teď jedeme naostro.

I.