Blog

 

Totální chaos a zvířené bahno přechodné dimenze je všechno odklon pozornosti od Pravdy, od Jednoty a od Života. Ne-živo čili pouhá techno-existence ovládá způsoby a techniky, jak toto vše ještě prohlubovat.

Multidimenzionalita na Zemi nyní začíná být legrace. Vedle sebe teď mohou stát bytosti s vědomím ve 4d stejně jako v 6d, ovšem 3d ne-tvor už nemůže fyzicky být vedle někoho s ukotveným integrovaným vědomím, tj. 5d a výše, neboť vibrační rozdíl je příliš velký a tak vysoká vibrace tu nízkou jednoduše spaluje.

Je to velká, velká dimenze, ta čtvrtá. A přesto je jen přechodná. V této dimenzi se nacházíme v informační válce. V této dimenzi se odehrává boj dobra se zlem. V této dimenzi se rekonstruuje finanční systém, v této dimenzi jsou úžasné technologie a způsoby léčení, v této dimenzi jsou řízené meditace, v této dimenzi jsou informace a data. V této...

Celé léto jsme skákali z jedné časové osy na druhou. Meditace, vibrace, radostnost, Světlo a tvoření, rovněž jsme ale sledovali manipulaci, politikaření, zneužívání, mučení, týrání. Vědomě jsme pracovali na časové ose vzestupu lidstva, stejně jako na časové ose směřující k totálnímu rozpadu starých 3d/4d struktur. Jak nahoru, tak dolů. Podívali...

Před lineárním časovým bodem začátku meditace zelené světlo Archanděla Rafaela, proběhlo nějaké hloubkové léčení lidstva.