Vysokofrekvenční blog pro informace ze společného prostoru vědomí tak, jak mi přicházejí. Hlavní stránka není datována, příspěvky přicházejí ke každému v pravou chvíli. Blog otvírám rok po mém návratu z pobytu ve tmě a plném vstupu do Světla.

              Živá Iva

Planetární vzestup

Probuzení

Láska

Galaktické vědomí

Bytí

Pravda

Vedení

Živý Proud


Vzestup přírodních říší aneb kosmická ekologie

Pokud potřebujeme zprávy přežvýkané masmédii o tom, co se v tzv. ekosystému planety děje, nejsme s Gaiou spojení a nepochopili jsme, v čem spojení spočívá.


Dovnitř do nekonečna

Kočičí pozdravení a dvě osmičky


Narovnání ženských rodových linií

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď


Kňourající hladoví duchové

Beltainová aktualizace


Umřeli jsme. A konečně jsme živí!

Proběhlo poslední dočišťování a úkoly pro strážce a tvůrce nové světelné sítě, byli jsme odpojeni od 3d, v těle. Mnozí z nás jsou ve 4d a výše. Stali jsme se naplno Pravdou.


Březen - na duze se svezem

Pohled na aktuální energie


Nejsem zde, abych šetřila ego.
Nejsem zde, abych živila staré struktury.
Jsem zde, abych ukázala cestu bez strachu.
Jsem zde, abych šlapala cestou Srdce a za sebou zanechala čistý prostor pro cesty dalších Srdcí.
I.