Vysokofrekvenční blog pro informace ze společného prostoru vědomí tak, jak mi přicházejí.  Blog otvírám rok po mém návratu z pobytu ve tmě a plném vstupu do Světla.

2020 - rok zhmotňování zel i kouzel

Živá Iva

   Nejsem zde, abych šetřila ego.

Nejsem zde, abych živila staré struktury.
Jsem zde, abych ukázala cestu bez strachu.
Jsem zde, abych šlapala cestou Srdce a za sebou zanechala čistý prostor pro cesty dalších Srdcí.
I.


Informátoři ve 4d

Krátce 25.10.


Globální meditace v červnu

Jak už jsem psala, většinou globální meditace na svých stránkách ani neuvádím. K těmto dvěma jsem (možná zatím) ještě vlažnější než obvykle.


Děti

Po tisíce let šlo na Zemi přede-vším o děti.

Jak dolů, tak nahoru.

Teď se vše spojuje do jednoho bodu.

1.6.2020


Vzkříšení

Cesta nahoru vede nejdříve dolů

Velikonoce 2020Proč většinou globální meditace neuvádím na svých stránkách

Mistrovství "sebe", sjednocení polarit v sobě, ukotvení Jednoty v individualizovaném vědomí až do fyzického těla. To je fyzický vzestup, to je kosmický experimentální proces, kterým nyní na Zemi procházíme...


              Korunovace vírem

Slova v pátek třináctého

13. 3. 2020


Další texty o vzestupu, Bytí a Lásce v blogu