Vysokofrekvenční blog pro informace ze společného prostoru vědomí tak, jak mi přicházejí. Hlavní stránka není datována, příspěvky přicházejí ke každému v pravou chvíli. Blog otvírám rok po mém návratu z pobytu ve tmě a plném vstupu do Světla.

              Živá Iva

Nejsem zde, abych šetřila ego.
Nejsem zde, abych živila staré struktury.
Jsem zde, abych ukázala cestu bez strachu.
Jsem zde, abych šlapala cestou Srdce a za sebou zanechala čistý prostor pro cesty dalších Srdcí.
I.


Trojskokem do 2020

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď


OMG! (Oh, my a Gott)

Jiný pohled na karneval


SUNarizace letních vhledů od SUNovratu po ROVNOdennoST

Celé léto třpytivé světelné částice tvořily nové struktury a nové cesty pro proudění Vědomí v našich tělech nejen fyzických.


Vzestup přírodních říší aneb kosmická ekologie

Pokud potřebujeme zprávy přežvýkané masmédii o tom, co se v tzv. ekosystému planety děje, nejsme s Gaiou spojení a nepochopili jsme, v čem spojení spočívá.


Dovnitř do nekonečna

Kočičí pozdravení a dvě osmičky


Narovnání ženských rodových linií

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď


Kňourající hladoví duchové

Beltainová aktualizace


A další texty o vzestupu, Bytí a Lásce v blogu