Vysokofrekvenční blog pro informace ze společného prostoru vědomí tak, jak mi přicházejí. Hlavní stránka není datována, příspěvky přicházejí ke každému v pravou chvíli. Blog otvírám rok po mém návratu z pobytu ve tmě a plném vstupu do Světla.

Živá Iva

   Nejsem zde, abych šetřila ego.

Nejsem zde, abych živila staré struktury.
Jsem zde, abych ukázala cestu bez strachu.
Jsem zde, abych šlapala cestou Srdce a za sebou zanechala čistý prostor pro cesty dalších Srdcí.
I.


Vibrace tradice

Krásný časoprostor, který ukazuje, čeho se ještě držíme a jak mistrně, nikoliv mistrovsky, si to dovedeme odůvodnit.


Nová Země je kvantové Bytí

V Nové Zemi jsme mistrem my. Jsme mistrem kvantového tvoření z nekonečného Zdroje projektujícího se do nekonečně mnoha forem.


Když vnitřní soudce odstupuje z funkce

Krátký vhled do vnitřních struktur


Trojskokem do 2020

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď


OMG! (Oh, my a Gott)

Jiný pohled na karneval


SUNarizace letních vhledů od SUNovratu po ROVNOdennoST

Celé léto třpytivé světelné částice tvořily nové struktury a nové cesty pro proudění Vědomí v našich tělech nejen fyzických.


Vzestup přírodních říší aneb kosmická ekologie

Pokud potřebujeme zprávy přežvýkané masmédii o tom, co se v tzv. ekosystému planety děje, nejsme s Gaiou spojení a nepochopili jsme, v čem spojení spočívá.


Dovnitř do nekonečna

Kočičí pozdravení a dvě osmičky


Narovnání ženských rodových linií

Děje se nám, skrze nás a pro nás Teď


A další texty o vzestupu, Bytí a Lásce v blogu


pro vhled do aktuálních energií a dění


pro sdílení a konzultace