Vysokofrekvenční blog pro informace ze společného prostoru vědomí tak, jak mi přicházejí.

          Hlavní stránka není datována, příspěvky přicházejí ke každému v pravou chvíli.

            Blog otvírám rok po mém návratu z pobytu ve tmě a plném vstupu do Světla.

        Živá Iva

Planetární vzestup

Probuzení

Láska

Galaktické vědomí

Bytí

Pravda

Vedení

Živý Proud


Erotická aktivace vnitřní ženy

A vím, že jedinou cestou je Léčení Láskou. A ty to víš taky. Zkusil jsi všechno a teď přicházíš uzdravit své Srdce.


Vlna, která transformuje slova

Krátký vhled téměř beze slov


Aktuální numerické kódy

Stále platný kód 144 a další


Pohotovost pro strážce jedenáctek

Pohled na aktuální energie

plus aktualizace


Živý prostor v Brně

Milovaní, připravila jsem pro nás krásný prostor ve středu Brna pro setkávání a konzultace. Děkuji všem, kteří mi pomohli. Děkuji sobě, že jsem vstoupila do důvěry.


Vibrace hlasu v nulovém bodě

Vždy, když u mě probíhala hluboká transformace, mluvila jsem nahlas.


Svobodné Slunce

Pohled na aktuální energie


Vědomý dech Lásky

Výzva k propojení všech, kteří chtějí dýchat Lásku


Bílá vlna a zelená výživa

Pohled na aktuální energie


Probuzení i zabednění aneb odezva na odezvy

Děkuji za to, když se rozhodnete věnovat mi (a sobě) čas a energii a kontaktovat mě. Vnímám to jako velké propojování a utváření zcela nových struktur. Není těžké vypozorovat něco, co hluboce znám a co vnímám i od vás. Jsem probuzená/ý a lidé kolem mě nejsou! Jsou zabednění!


Branou rovnodennosti z léta do zimy

Pohled na aktuální energie


Ticho před vlnami

Pohled na aktuální energie

plus aktualizace data


Aktivační kódy pro manifestaci kvantového skoku (Neo Glimmer)

JOP! Odkazy nefungovaly, tak opravuju na toto (kody začínají 3:33) nebo lze najít na youtube. I.


!!!Wake Up!!!

Jsou to jenom programy. Jenom programy. Pod nimi se rozpínají Srdce.

Odpuštění, odpuštění, odpuštění.

Hudební vibrace pro narozené před 1999

Hudební vibrace pro narozené po 1999Děkuji. Děkuji. Děkuji.

Všem živým inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem

Za ozvěny, ozvuky, ohlasy a propojování.